Krachtig compliment voor innovatieproject ‘Dijken en natuur’

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de afgelopen AB-vergadering stond het innovatieproject “Dijken en natuur, een symbiose” op de agenda. Een  hamerstuk, dus niet bedoeld om er het woord over te voeren, maar desondanks kon Water Natuurlijk het niet laten hier een opmerking over te maken, want van deze projecten als deze worden we als Water Natuurlijk heel blij.

Wim Konter complimenteerde de portefeuillehouder: “Wat een mooi initiatief, precies passend bij onderwerpen uit onze watervisie. Onderwerpen die we als Water Natuurlijk belangrijk vinden, onderwerpen die er toe doen: (Water)veiligheid, natuur, biodiversiteit, innovaties. Daarbij optrekken met gerenommeerde kennisinstituten in geïntegreerde gebiedsprocessen, maakt het nog mooier. Met Waterschap Drents Overijsselse Delta in de projectmanagersrol. En kostenneutraal, immers volledig gesubsidieerd. Wat een symbiose!”
Het levert volgens Wim Konter een mooie uitstraling op naar onze omgeving, onze partners en stakeholders. Innovaties koppelen aan “oude” bewezen technieken en doorontwikkelen naar samenwerken mét water én natuur. In plaats van reageren en tegenwerken. In deze dagen van schaarste lijkt het nu een “natuurlijk watermoment” hier energie in te steken.

Talent binden

Daarnaast biedt het ook een kans nieuw talent te binden aan Waterschap Drents Overijsselse Delta, want deze projecten gaan het waterschap helpen als een aantrekkelijke, vernieuwende werkgever voor nieuw talent. In deze tijd van gebrek aan gekwalificeerde medewerkers wordt dat innovatieve aspect steeds belangrijker.
Dus ja, jammer dat het project onder de hamerstukken stond. Maar reden voor Water Natuurlijk om portefeuillehouder Breun Breunissen een krachtig compliment te geven voor het getoonde lef om hier het initiatief te nemen. En samen met partners inhoud te geven aan een dergelijk innovatief onderzoek.