Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Al op 14 september vergaderde het Algemeen Bestuur over een investeringsvoorstel voor uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten, maar tot eind november waren de stukken vertrouwelijk. Reden: de mogelijke komst van een internationaal bedrijf naar Hoogeveen. Inmiddels is bekend om welk bedrijf het gaat: de Griekse yoghurtfabrikant Fage wil zich op bedrijventerrein Riegmeer vestigen. Zonder het waterschap zou dat niet mogelijk zijn.

Zoals elke zuivelfabriek zal ook Fage veel afvalwater hebben, waar ondanks zuivering door het bedrijf zelf nog fosfaat in zit. Een vergunning voor lozen op het oppervlaktewater zit er daarom niet in. Het enige alternatief is dus om het afvalwater naar de rioolwaterzuivering in Echten te sturen.

Investering van 9 miljoen

Anders dan bij huishoudelijk afvalwater is het waterschap niet verplicht om bedrijfsafvalwater te verwerken. Zonder medewerking van het waterschap zou deze bedrijfsvestiging dus niet mogelijk zijn. Daarom is er intensief overleg geweest met de gemeente en Fage over de voorwaarden voor een samenwerking. De huidige zuiveringsinstallatie moet namelijk worden uitgebreid om het afvalwater van Fage te kunnen verwerken, wat een investering van ruim 9 mln. euro vraagt.

KRW-doelen

Fractievoorzitter Obe Brandsma kon zich vinden in het investeringsvoorstel van het Dagelijks Bestuur, met als voorwaarde dat het bedrijf 1,4 mln. bijdraagt voor het deel dat rechtstreeks aan het bedrijf is toe te schrijven. Een belangrijk argument voor Water Natuurlijk was ook dat de investering versneld zal leiden tot een betere waterkwaliteit in de Hoogeveense Vaart. Brandsma: “Die investering had het waterschap vrijwel zeker op de wat langere termijn ook moeten doen. De vestiging van Fage is de aanleiding om dat een flink aantal jaren eerder te doen. Ik hoop dat we daarmee een mooie bijdrage aan verbetering van de waterkwaliteit kunnen leveren, en de doelen van de Kaderrichting Water (KRW) dichterbij halen.”

Gemeente aan zet

Of de plannen echt definitief doorgaan, hangt af van besluitvorming in de gemeenteraad van Hoogeveen. Die moet begin december nog instemmen met een forse investering in de infrastructuur van het bedrijventerrein.

3 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Nick Zwart
Gast
Nick Zwart
4 december 2021 12:12

Een investering van 9 miljoen, waarvan het bedrijf maar 1,4 miljoen zelf hoeft te betalen? Cadeautje voor het bedrijfsleven. Wanneer houden we eens op de agrarische sector te subsidiëren? Nog meer yoghurt hebben we niet nodig. Zet er zonnepanelen neer voor die 9 miljoen.

Nick Zwart
Gast
Nick Zwart
5 december 2021 18:33

Aha. Brandsma heeft het in het artikel over “vrijwel zeker” wat betreft de investering. Auteur zegt “sowieso”. Dat is wat anders. In het artikel staat dat het bedrijf “bijdraagt voor het deel dat rechtstreeks aan het bedrijf is toe te schrijven”. Dus dat deel niet volledig financiert. Auteur zegt hier dat het bedrijf zijn eigen aandeel volledig betaalt. Dat verandert… Lees verder »