Fractienieuws

Drents Overijsselse Delta


Jaargang 11, nummer 5
13 juli 2019
WN_logo_Drents_Overijsselse_Delta-transparant2
Beste lezer,

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni stonden de jaarrekening van 2018 en de begrotingsbrief voor 2019 centraal. Een bijzonder moment was de benoeming van Tjoek Korenromp tot Algemeen Bestuurslid, als tijdelijke vervanging van Anna Veldhoen tijdens haar zwangerschapsverlof. Ik wens Tjoek veel succes in deze interim-periode.
In de laatste vergadering voor het reces, op 9 juli, ging het onder meer over slibverwerking en de veiligheid van de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle.
Graag wens ik iedereen een geweldige, zonnige, niet te droge maar zeker ook niet te natte zomer toe!

Met vriendelijke groet,
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Obe Brandsma, kandidaat Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Tjoek Korenromp benoemd tot lid Algemeen Bestuur

Tjoek Korenromp benoemd tot lid Algemeen Bestuur
In de vergadering van 25 juni is Tjoek Korenromp uit Deventer benoemd tot lid van het Algemeen Bestuur. De benoeming is voor een korte periode: Tjoek vervangt tijdelijk Anna Veldhoen, die met zwangerschapsverlof is. 
Lees verder

Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht

Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht
Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn.
Lees verder

Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib

Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib
De huidige contracten voor de verwerking van zuiveringsslib lopen af in 2020 en 2022. Water Natuurlijk stemde in met een gezamenljike aanbesteding met de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest, mits er voldoende aandacht is voor duurzaamheid en innovatie.
Lees verder

Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten

Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten
In het Algemeen Bestuur van 25 juni was de begrotingsbrief met het financieel richtinggevend kader voor de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 aan de orde. Namens de fractie van Water Natuurlijk heeft Obe Brandsma ingestemd met een scherpere vorm van begroten. Daarbij moet worden bedacht dat het bestuursakkoord nog nader moet worden uitgewerkt in de begroting.
Lees verder

Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban

Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban
De fractie van Water Natuurlijk en Natuur Geborgd heeft twee keer per jaar een regulier overleg met de groene achterban zoals natuurbeschermings-organisaties, OPG, hengelsport, agrarische natuurverenigingen, milieufederaties en Wandelnet.
Het eerste overleg na de recente verkiezingen vond plaats op 21 juni.
Lees verder
Voor maar 25 euro per jaar steunt u Water Natuurlijk. Zo helpt u natuur, milieu en landschap op de agenda van de waterschappen te houden. Lees meer.
MailPoet