Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Voor de uitvoering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) worden twee trajecten verkend: Vecht-Zwolle en Vecht-Dalfsen West. Op 9 juli stelde het Dagelijks Bestuur voor om deze trajecten samen te nemen en hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen, omdat dit efficiënter zou zijn. Water Natuurlijk heeft ingestemd met dit voorstel.

De kosten voor het plan van aanpak zijn geraamd op 200.000 euro. De verkenning levert een voorkeursalternatief op voor waterveiligheid, die ook maatregelen voor het watersysteem kunnen omvatten.

Integrale aanpak

Voor de fractie van Water Natuurlijk was niet duidelijk waardoor samenvoeging efficiënter zou zijn. Obe Brandsma bracht naar voren dat bij de Vecht diverse opgaven spelen, waar samen met partners invulling aan moet worden gegeven, zoals de Project Overstijgende Verkenning Vecht (POV). Hij vroeg om helderheid welke maatregelen voor het watersysteem in beeld zijn, en naar bredere mogelijkheden voor een integrale aanpak.
Portefeuillehouder Breun Breunisse gaf aan dat een bredere benadering van de Vecht in beeld zou kunnen brengen, dat het bovenstrooms meer vasthouden van het water en/of waterberging, mogelijk zou kunnen leiden tot een beperktere dijkverhoging benedenstrooms. Dit pleit voor een integrale aanpak.
Water Natuurlijk kon zich vinden in deze aanpak.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
G. de Lange
Gast
G. de Lange
20 juli 2019 10:27

Hallo Redactie Graag plaats ik twee opmerkingen. Jammer dat het Vechtdal nooit een Nationaal Park is geworden, daarmee heb je hét slingerwiel voor een integrale aanpak. Jammer dat politiek Overijssel dat nog nooit heeft opgepakt. En ten tweede, wat waterveiligheid betreft, zou ik beginnen met het zovéél mogelijk (daar waar het kan), verleggen van dijken. Geef véél méér ruimte aan… Lees verder »