Overzicht nieuwsbrieven

De fractienieuwsbrief verschijnt zo’n tien keer per jaar. Wie sneller op de hoogte wil zijn, kan kiezen voor een wekelijkse, of zelfs dagelijkse update.


Medio 2018 heeft Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta een nieuw systeem voor nieuwsbrieven geïnstalleerd. De nieuwsbrieven die voor augustus 2018 zijn verzonden, zijn hierdoor niet meer beschikbaar.