Over deze site

Hieronder is ons privacybeleid weergegeven, ter voldoening aan de eisen van de GDPR.

Wie zijn we
Water Natuurlijk is de grootste en groenste landelijke waterschapspartij. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is de fractie in het waterschap Drents Overijsselse Delta, d.w.z. de gekozen leden in het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Onze website is bedoeld om informatie te geven over waar Water Natuurlijk voor staat, en om verantwoording af te leggen aan onze kiezers. Onze website heeft geen enkele commerciële doelstelling.
Het adres van onze website is https://waternatuurlijkdodelta.nl

Welke persoonlijke data verzamelen we en waarom
Op onze site verzamelen we in zeer beperkte mate persoonlijke gegevens. Als u zich aanmeldt voor een abonnement op een van de nieuwsbrieven, een reactie achterlaten op de site of een contactformulier invullen, verzamelen we de data zoals die worden gevraagd in het aanmeld-, reactie- of contactformulier. Daarbij registreren we ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spamopsporing te helpen, en verzamelen we informatie die noodzakelijk is om de gebruiker een goede technische werking van de site te kunnen garanderen.

Nieuwsbrieven: elke abonnee van een van de nieuwsbrieven kan zich op elk gewenst moment weer uitschrijven. De gegevens van degene die zich voor alle nieuwsbrieven afmeldt, worden gedurende maximaal een jaar bewaard.

Reacties: indien u gebruikmaakt van de Gravatar service, kan een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (een zgn. hash) naar de Gravatar service worden verstuurd. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Contactformulieren: de gegevens uit de contactformulieren worden gedurende een periode van maximaal een jaar bewaard. De ingezonden informatie wordt in geen geval gebruikt voor marketingdoeleinden.

Analytics: we gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik en de goede werking van de website.

Met wie delen we uw data
Wij delen uw data niet met derden, anders dan voor de goede werking van de site noodzakelijk is, d.w.z. de hosting provider waar de website is ondergebracht, de producent van de plugin die zorgt voor een regelmatige back-up van de website, en de producent van de plugin voor het nieuwsbrievensysteem.

Hoe lang bewaren we uw data
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Abonneegegevens worden maximaal een jaar na uitschrijving voor alle nieuwsbrieven verwijderd. Gegevens uit contactformulieren worden maximaal een jaar bewaard.

Welke rechten hebt u over uw data
Als u een reactie op de site hebt achtergelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken om de persoonlijke data die we van u hebben, te verwijderen. Een uitzondering geldt voor data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Hoe beveiligen we uw data
De gegevens die via de back-up worden opgeslagen in Dropbox worden versleuteld opgeslagen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Contact opnemen over uw informatie
Hebt u vragen over het beheer en gebruik van uw contactgegevens, of wilt u gegevens sneller dan de gebruikelijke bewaartermijn laten verwijderen, dan kunt u hierover contact opnemen met Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta via het contactformulier.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op je beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Evenmin wordt verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.
Indien derden informatie aanbieden aan Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta met het verzoek deze informatie op de site van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta te plaatsen, worden zij geacht deze informatie (tekst en/of afbeeldingen) rechtenvrij te hebben aangeleverd.

Intellectuele eigendomsrechten
Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uitgegeven en op deze website gepubliceerde persberichten.

Dit is de website van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta. De website is ontworpen en gebouwd in WordPress door Marion Wichard, en wordt gehost bij Hostnet.nl.

Mocht er iets niet goed werken, of zijn er andere technische vragen over de site, stuur dan een bericht via het contactformulier.