Onze fractie

De fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta bestaat uit vijf personen: Marion Wichard, Obe Brandsma, Ed Piek en Wim Konter en Cees Zoon.

Marion Wichard is namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur.

Maak hier kennis met de fractieleden.

Marion Wichard
Marion Wichard
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille: Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), DuurzaamDoen, circulair, energietransitie / RES, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Internationale samenwerking, Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)
Obe Brandsma
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Portefeuille: watersysteem
Ed Piek
Ed Piek
Fractielid
Portefeuille: watersysteem, recreatief medegebruik, vismigratie/-voorzieningen
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid
Portefeuille: waterveiligheid, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), financiën
Cees Zoon
Cees Zoon
Fractielid