Onze fractie

De fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta bestaat ook na de verkiezingen van 2023 uit zes personen: vijf leden van het Algemeen Bestuur en één officiële fractievolger. 

Esmée Pater
Esmée Pater
Fractievoorzitter
Portefeuille: financiën, verbonden partijen, educatie, waterschapserfgoed, recreatie, internationale samenwerking, bedrijfsvoering, waterketen
Amke Vrielink
Amke Vrielink
Vice-fractievoorzitter
Portefeuille: waterveiligheid, financiën, verbonden partijen, educatie, waterschapserfgoed, recreatie, internationale samenwerking
Elsbeth Brandsma
Elsbeth Brandsma
Fractie-penningmeester
Portefeuille: biodiversiteit, duurzaamheid, waterveiligheid, watersysteem
Matthijs Jansen
Matthijs Jansen
Fractielid
Portefeuille: watersysteem, biodiversiteit, duurzaamheid
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid, fractiesecretaris
Portefeuille: waterketen
Wilfried Gerner
Wilfried Gerner
Fractievolger