Water Natuurlijk is dé onafhankelijke, groene waterschapspartij, landelijk én in Waterschap Drents Overijsselse Delta.

In het bestuur van het waterschap maakt onze fractie zich hard voor natuur, milieu en landschap bij de uitvoering van de waterschapstaken: veilige dijken, schone rivieren en sloten, een goed grondwaterpeil.
We maken ons sterk voor iedereen die wil wandelen, fietsen, vissen of op een andere manier op of rond het water wil recreëren.
We hebben groene idealen; duurzaamheid zou vanzelfsprekend moeten zijn, net als kennisdeling over hoe we beter en slimmer met ons kostbare water kunnen omgaan.

Meer weten? Meedoen? In 2023 op de kandidatenlijst?

  • lees ons programma
  • neem contact op met een van onze fractieleden
  • meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief
  • nodig ons uit voor een ledenvergadering of andere bijeenkomst die je organiseert, waar we kunnen vertellen hoe belangrijk het waterschap en onze inbreng daarin is.