Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Stap in robuuste verbinding Wieden en Weerribben

Tijdens de algemene  bestuursvergadering van het waterschap op 31 januari moest worden besloten over de peilverhoging, en daarmee de herinrichting van het gebied Noordmanen dat naar verwachting in 2025-2026 start. Water Natuurlijk heeft waardering voor het zorgvuldige proces en de monitoring, en stemde daarom bij monde van Ed Piek in met het voorstel.

Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer

Vanaf 1 januari 2024 is er de wettelijke verplichting om voor het  waterschap een Rekenkamer in te stellen. Op 31 januari werd de visie Rekenkamer aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Water Natuurlijk bracht daarbij in dat de Rekenkamer onafhankelijk moet kunnen werken, zonder beperkingen.

Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten

Voor herbouw van de sliblijn Echten heeft het Algemeen Bestuur in november een realisatiekrediet beschikbaar gesteld. Op basis van extra informatie is op 31 januari ook ingestemd met de mandatering van de hieraan gekoppelde verkoop van gas, groencertificaten en CO2 aan het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk heeft van harte ingestemd met het voorstel.

zitting centraal stembureau

Water Natuurlijk op 1

Vrijdagmiddag 3 februari 2023 om 17.00 uur kwam het verlossende woord van het centraal stembureau: de kandidatenlijst is definitief goedgekeurd, zodat we met lijst 1 de waterschapsverkiezingen van 15 maart kunnen ingaan. 

Sonja Paauw, kandidaat voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Sonja Paauw in de spotlights

Op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta staan meer dan 40 kandidaten: allemaal mensen  die de groene stem in het waterschap luider willen laten klinken. Wie zijn deze mensen, en wat drijft hen? In de serie ‘in de spotlights’ stelt een aantal van hen zich voor. Dit keer: Sonja Paauw uit Zwolle.