Actueel

Vaststelling verkiezingsuitslag 2023

Definitieve uitslag: 5 zetels voor Water Natuurlijk¸ voorkeurszetel voor Esmée Pater uit Zwolle

Bij de verkiezingen van 15 maart heeft Water Natuurlijk zijn vijf zetels in Waterschap Drents Overijsselse Delta behouden. Bij het bekendmaken van de definitieve uitslag bleek dat de Zwolse Esmée Pater ruim voldoende stemmen had gekregen om met een voorkeurszetel in het bestuur te komen. Het aantreden van vier nieuwe AB-leden betekent ook een afscheid van vier huidige fractieleden.

Wereld Water Dag: wat kun jij doen?

Op Wereld Water Dag 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Wereldwijd zou iedereen toegang moeten hebben tot voldoende, schoon en veilig water. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. 

Wij zijn er eentje van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Ben jij er eentje van … ?

Ons grote waterschap loopt van Assen tot Deventer, en van Kampen tot Hoogeveen. Trots zijn we dat er op vele (27!) plaatsen wel eendje🐥, uh eentje, op onze kandidatenlijst staat. Stem Water Natuurlijk, lijst 1!

Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta

300 miljoen euro, daar ging het 7 maart over tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Op de agenda stond de kredietaanvraag “Realisatiefase HWBP stadsdijken”. Eerder had het AB al ingestemd met een bedrag van 31 miljoen, nu kwam daar nog eens 270 miljoen euro bij. Het grootste deel wordt betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar 10 procent komt voor rekening van WDOD, een slordige 30 miljoen dus. Een groot bedrag, maar daar staat een waterveilig Zwolle en omstreken tegenover.

Vechterweerd noord

Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd

Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn met Vitens afspraken gemaakt voor een wateraanvoerplan om grondwaterstandsverlagingen in het aanliggende gebied te voorkomen. Voor de zuidzijde is dit jaren terug gerealiseerd. Water Natuurlijk heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart ingestemd met het wateraanvoerplan voor de noordzijde.

de Vecht

Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht

Het Koersdocument Vecht is opgesteld om richting te geven aan de ontwikkeling van de Vecht tot een veilige en levende rivier. Water Natuurlijk vindt het zeer teleurstellend dat er op 7 maart vanuit de landbouwhoek bezwaar werd gemaakt. Toen de stemmen dreigden te staken, heeft het Dagelijks Bestuur het stuk tot nader orde teruggetrokken.

Thema-avond water in Steenwijkerland

Boeiende thema-avond ‘Water in de Weerribben-Wieden’

In aanloop naar de waterschaps- en provinciale verkiezingen werd op 8 maart in Oldemarkt (gemeente Steenwijkerland) een informatieve thema-avond gehouden. De avond werd gezamenlijk georganiseerd door Water Natuurlijk en de lokale afdelingen van PvdA en Groen Links. Twee leden die hoog op onze kandidatenlijst staan, Wim Konter en Wilfried Gerner, gaven uitleg over de taken van het waterschap en onze standpunten.