Actueel

Plan voor Steenwetering niet genoeg onderbouwd, Water Natuurlijk stemt tegen

In de bestuursvergadering van 19 december is het projectplan van de Steenwetering, besproken. Dit project gaat over naast natuurvriendelijke oevers en een waterkwaliteitsopgave, maar ook een hydrologische opgave. Het scenario om bodemdaling te stoppen niet is meegenomen als toekomstig scenario. Ook is het plan te weinig gericht op het vasthouden van water in tijden van droogte. Daarom stemde Water Natuurlijk tegen het bestuursvoorstel.

Beekdal Vledder Aa

Water Natuurlijk akkoord met aanpak beekdal Vledder Aa

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 december heeft Water Natuurlijk ingestemd met een krediet voor een project in het beekdal van de Vledder Aa in Drenthe. De fractie vindt het een goed voorbeeld van een project dat is uitgewerkt volgens het principe ‘water en bodem sturend’: de ruimtelijke ontwikkeling is hier aangepast aan water en bodem in plaats van andersom.

Water Natuurlijk wil herstel biodiversiteit bij dijkproject Mastenbroek-IJssel

Water Natuurlijk heeft ingestemd met het krediet voor de verkenning van het project Mastenbroek-IJssel. Complimenten waren er voor het startdocument waarin duidelijk is aangegeven wat de aanpak is, hoe de omgeving wordt meegenomen, welke kansen er zijn en welke duurzaamheidsmaatregelen worden toegepast. Het zo veel mogelijk recyclebaar en klimaatneutraal uitvoeren vindt Water Natuurlijk een mooi uitgangspunt.

Hans Kuipers (links) en Magdaléna Ritmeijer-Tichá (midden) zijn op 19 december 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer Waterschap Drents Overijsselse Delta. Theo de Bruijn was verhinderd. Rechts dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman.

Water Natuurlijk blij met installatie rekenkamer

In de vergadering van het algemeen bestuur van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zijn op 19 december de leden van de rekenkamer benoemd. Water Natuurlijk heeft veel vertrouwen in het geselecteerde team voor de rekenkamer, dat bestaat uit Hans Kuipers (voorzitter), en Magdaléna Ritmeijer-Tichá en Theo de Bruijn (beiden lid).

Reuzenschildpad

Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding

In het algemeen bestuur van 21 november zijn de bestuursrapportage en de begroting 2024 behandeld. Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. De motie die dat sneller zichtbaar zou kunnen maken in het jaarverslag, haalde het helaas niet.

Exotengroei in een sloot

Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.