Verkiezingsprogramma

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta is ontstaan na de fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden per 1 januari 2016. Voor de twee fracties van Water Natuurlijk betekende dat ook een fusie. De doelen en ambities zijn niet veranderd: hieronder staan de verkiezingsprogramma’s waarmee de fracties de verkiezingen in 2015 zijn ingegaan. Die zijn ook ingebracht in de coalitieonderhandelingen voor het fusiewaterschap, waarin Water Natuurlijk de grootste partij is.

Water Natuurlijk Groot Salland

Het verkiezingsprogramma 2015-2019 (pdf) van Water Natuurlijk Groot Salland is hier te downloaden.

Waar Water Natuurlijk voor staat., is ...

Meer weten over wat Water Natuurlijk Groot Salland heeft bereikt in de afgelopen jaren? Lees dan hier verder.

Water Natuurlijk Reest en Wieden

Het verkiezingsprogramms 2015-2019 van Water Natuurlijk Reest en Wieden is hier te downloaden.

Meer weten over wat Water Natuurlijk Reest en Wieden heeft bereikt in de afgelopen jaren? Lees dan hier verder.