Water Natuurlijk is dé onafhankelijke groene waterschapspartij met hart voor natuur, milieu en landschap, en zowel landelijk als in Drents Overijsselse Delta de grootste partij. 

Landelijk de grootste partij

In 2008 is Water Natuurlijk speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te beschermen, en bij de verkiezingen ook direct de grootste partij geworden. In alle 22 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd, en in een groot aantal waterschappen ook in het Dagelijks Bestuur. We zijn een echte netwerkorganisatie en werken samen om meer doelen te realiseren en van elkaar te leren. Doordat we in alle waterschappen vertegenwoordigd zijn, hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. De vele ondersteunende en verwante organisaties en onze actieve leden zorgen voor aanvullende expertise, ideeën, lokale inbreng en breed draagvlak.

Meer over Water Natuurlijk is te vinden op de landelijke website.

Ook in Drents Overijsselse Delta de grootste

De democratisch gekozen fractieleden van Water Natuurlijk zorgen dat de stem van Water Natuurlijk gehoord wordt en doorwerkt in de praktijk. Onze belangrijkste speerpunten zijn de zorg voor landschap, natuur en milieu, voor recreatiemogelijkheden gecombineerd met veiligheid, tegen een betaalbare prijs en met een open en transparant bestuur.

Meer over waar Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta voor staat, is te vinden in ons verkiezingsprogramma.