Water Natuurlijk DODelta

Peil verhogen in veenweidegebied, mag dat?

Door het peil te verhogen, kan het waterschap ervoor zorgen dat veenweidegebieden natter blijven, en daardoor minder broeikasgas uitstoten. Maar is deze technische maatregel ook juridisch mogelijk? Martijn van Gils en Frank Groothuijse van de Universiteit Utrecht laten zien dat de juridische mogelijkheden voor waterschappen beperkt zijn, als alleen wordt gekeken naar het specifieke doel van broeikasgasreductie.