Water Natuurlijk DODelta

De geborgde zetels: waar staan we nu?

De Eerste Kamer start op 21 juni de schriftelijke behandeling van het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Laura Bromet en Tjeerd de Groot over aanpassing van de regels omtrent geborgde zetels in waterschapsbesturen. Tessa Maas, lobbyist bij de Unie van Waterschappen, legt uit hoe het wetgevingsproces verder verloopt.

Fractielid Albert Smit beoogd wethouder Assen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar kwam de partij van Albert Smit met 5 zetels in de Asser raad. Een onverwacht succes, dat werd beloond met deelname aan het nieuwe college. Daarin is Albert nu voorgedragen als wethouder. Dat betekent onvermijdelijk zijn vertrek uit de fractie.