Water Natuurlijk DODelta

Esmée Pater, fractievoorzitter Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Water Natuurlijk: “Coalitie moet vertrouwen verdienen”

Dinsdagavond 30 mei is een nieuwe coalitie aangetreden in Waterschap Drents Overijsselse Delta. Noch het proces waarmee die tot stand is gekomen noch de inhoud van het coalitieakkoord geeft Water Natuurlijk veel vertrouwen. “Dit is niet wat het waterschap de komende jaren nodig heeft om zijn taken op de juiste manier te kunnen uitvoeren” vindt fractievoorzitter Esmée Pater.

Wilfried Gerner en Wim Konter, Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Nieuwe samenstelling fractie

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 mei is oudgediende Wim Konter geïnstalleerd als AB-lid. Hij volgt Marion Wichard op. In diezelfde vergadering is Wilfried Gerner uit Onna (Steenwijkerland) benoemd tot officiële fractievolger.

Marion Wichard

Bestuurder Marion Wichard verlaat waterschap

Voor het eerst sinds Water Natuurlijk in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta zit, maakt de partij geen deel uit van de coalitie. Dat had anders gekund en gemoeten, vindt voormalig lijsttrekker Marion Wichard. Zij was de afgelopen vier jaar lid van het Dagelijks Bestuur. Het buitensluiten van Water Natuurlijk is voor haar reden om niet terug te keren. Op 30 mei komt een einde aan haar rol als waterschapsbestuurder en loco-dijkgraaf.

Vechtdijk

Water Natuurlijk akkoord met drie innovatieve projecten

In het Algemeen Bestuur van dinsdag 9 mei zijn drie voorstellen besproken van innovatieve hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)-projecten. Een daarvan beoogt een integrale gebiedsoplossing om toekomstige gebieden veilig te houden, de twee andere gaan over het opdoen van meer kennis over de sterkte van dijken. Hoewel Water Natuurlijk nog wel wat vragen had, heeft Elsbeth Brandsma namens de fractie met alle drie de voorstellen ingestemd.