Water Natuurlijk DODelta

Brainstorm fractie en regiobestuur

Nieuw bestuur, nieuwe plannen

Sinds 1 juni is Drents Overijsselse Delta een zelfstandige regio binnen Water Natuurlijk, met een nieuw regiobestuur. Op 18 juli brainstormden bestuur en fractie over de visie en strategie voor de komende jaren.

Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta op eigen benen

Met ingang van 1 juni 2024 is Drents Overijsselse Delta een zelfstandige regio binnen Water Natuurlijk. Het besluit dat de leden in Drents Overijsselse Delta afgelopen december hebben genomen, is door de landelijke Algemene Ledenvergadering van 25 mei geformaliseerd. Daarmee is ook Vechtstromen nu een zelfstandige regio.

Sloot rondom Steenwijk

Oproep Water Natuurlijk: bouw niet in beekdalen!

Een deel van het peilbesluit Eesveen-Kallenkote is uitgesteld vanwege de gewijzigde situatie ter plaatse en de wens om hier in de toekomst woningen te realiseren. Water Natuurlijk vindt dat geen goed idee. “Het is belangrijk om dingen nú goed te doen, en geen keuzes te maken voor de korte termijn waar we later spijt van krijgen” stelde Elsbeth Brandsma.

Adri Wever

In memoriam Adri Wever

Water Natuurlijk heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Adri Wever. Hij was een van de pioniers bij de oprichting van Water Natuurlijk als dé groene waterschapspartij, en een groot pleitbezorger van de samenwerking tussen de groene partijen in -toen nog- waterschap Groot Salland.

Betere visveiligheid bij gemaal Nieuwebrugsluis dankzij Water Natuurlijk

Duurzaamheid, biodiversiteit en visveiligheid waren niet meegenomen in de plannen voor renovatie van het gemaal Nieuwebrugsluis dat 30 januari op de agenda van het Algemeen Bestuur stond. Dankzij de inbreng van Matthijs Jansen van Water Natuurlijk heeft het Dagelijks Bestuur toegezegd dit gemaal visveilig te maken volgens de best beschikbare techniek.