Water Natuurlijk DODelta

D66-senator Henk Pijlman (links) feliciteert zijn partijgenoot Tjeerd de Groot en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet met het door beide Kamers loodsen van hun initiatiefwet (foto: D66).

Water Natuurlijk blij met verdere democratisering waterschap

Dinsdag 29 november heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Water Natuurlijk is altijd voorstander geweest van het afschaffen van de geborgde zetels. Vermindering van het aantal van nu maximaal negen naar vier is een mooie stap op weg naar verdere democratisering van de waterschappen.

Tip van Water Natuurlijk: symposium biodivers landschap

“Hoe krijgen we ons landschap weer biodiverser?” tijdens het Landschapssymposium Veranderend landschap op donderdag 2 december in Fort Altena. Een rijk en robuust landschap draagt bij aan het oplossen van veel vraagstukken rond milieu en klimaatverandering. Maar dan moet ‘landschap’ wel een doel worden, en niet de toevallige uitkomst zijn van allerlei ruimtelijke aanspraken op het landelijk gebied.

Euro's

Fractievergadering 22 november

De volgende fractievergadering van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta vindt plaats op 22 november, dit keer een dinsdag dus. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden voor deze digitale fractievergadering..

Een anti-afhaaksubsidie, hoe eerlijk is dat?

“Ik las dat sommige waterschappen FrieslandCampina subsidie geven op de zuiveringsheffing. Hoe zit dat, is dat wel eerlijk? En doet jullie waterschap dat ook?” Deze vraag werd aan een van de fractieleden gesteld naar aanleiding van een bericht van platform voor onderzoeksjournalistiek Pointer over de anti-afhaakregeling.