Het fractieteam van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

vlnr: Hans de Jong (DB-lid), Marion Wichard (fractievoorzitte), Jelmer Kloosterman (fractievolger), Piet de Noord en Bert Hinnen. Ontbrekend: Obe Brandsma.
Met ingang van 1 januari 2016 bestaat de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uit zes personen: DB-lid Hans de Jong, fractievoorzitter Marion Wichard, de fractieleden Obe Brandsma (niet op de foto), Bert Hinnen en Piet de Noord, en fractievolger Jelmer Kloosterman.

Maak hieronder kennis met de fractieleden door op de foto te klikken.

Hans de Jong
Hans de Jong
Lid Dagelijks Bestuur
Hans is plaatsvervangend dijkgraaf.
Marion Wichard
Marion Wichard
fractievoorzitter
Marion deelt de portefeuille Maatschappij en organisatie met Piet de Noord.
Bert Hinnen
Bert Hinnen
fractielid
Bert deelt de portefeuille Waterketen met Jelmer Kloosterman.
Piet de Noord
Piet de Noord
fractielid
Piet deelt de portefeuille Maatschappij en Organisatie met fractievoorzitter Marion Wichard. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de auditcommissie.
Obe Brandsma
Obe Brandsma
fractielid
Obe heeft de portefeuille Watersystemen en waterveiligheid.
Jelmer Kloosterman
Jelmer Kloosterman
fractievolger
Jelmer deelt de portefeuille Waterketen met Bert Hinnen.