Het fractieteam van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Met ingang van 28 maart 2019 bestaat de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uit zes personen: Marion Wichard, Anna Veldhoen, Ed Piek, Obe  Brandsma, Wim Konter, en fractievolger Tjoek Korenromp. Op 21 mei 2019 is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

Maak hieronder kennis met de fractieleden door op de foto te klikken.

Marion Wichard
Marion Wichard
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille: Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), DuurzaamDoen, circulair, energietransitie / RES, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)
Obe Brandsma
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Portefeuille: watersysteem
Anna Veldhoen
Anna Veldhoen
Fractiesecretaris
Portefeuille: waterketen
Ed Piek
Ed Piek
Fractielid
Portefeuille: watersysteem, recreatief medegebruik, vismigratie/-voorzieningen
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid, portefeuille waterveiligheid
Portefeuille: waterveiligheid, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), financiën
Tjoek Korenromp
Tjoek Korenromp
Fractievolger, fractiepenningmeester