Het fractieteam van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

De fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta bestaat uit vijf personen: Marion Wichard, Obe  Brandsma, Ed Piek en Wim Konter en Cees Zoon.
Marion Wichard is namens Water Natuurlijk lid van het Dagelijks Bestuur.

Maak hieronder kennis met de fractieleden.

Bij elk fractielid zijn de contactgegevens vermeld. Heb je een algemene vraag? Gebruik dan het contactformulier.


Marion Wichard
Marion Wichard
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuille: Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's), DuurzaamDoen, circulair, energietransitie / RES, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), Internationale samenwerking, Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)
Obe Brandsma
Obe Brandsma
Fractievoorzitter
Portefeuille: watersysteem
Ed Piek
Ed Piek
Fractielid
Portefeuille: watersysteem, recreatief medegebruik, vismigratie/-voorzieningen
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid
Portefeuille: waterveiligheid, hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), financiën
Cees Zoon
Cees Zoon
Fractielid