Het fractieteam van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Met ingang van 28 maart 2019 bestaat de fractie Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta uit zes personen: Marion Wichard, Anna Veldhoen, Ed Piek, Obe  Brandsma, Wim Konter, en fractievolger Tjoek Korenromp. Op 21 mei 2019 is Marion Wichard benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

Maak hieronder kennis met de fractieleden door op de foto te klikken.

Marion Wichard
Marion Wichard
Lid Dagelijks Bestuur
Obe Brandsma
Obe Brandsma
Fractievoorzitter (vanaf 21 mei)
Anna Veldhoen
Anna Veldhoen
Fractiesecretaris; als AB-lid wegens zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Tjoek Korenromp
Ed Piek
Wim Konter
Wim Konter
Fractielid
Tjoek Korenromp
Tjoek Korenromp
Fractievolger, fractiepenningmeester; tevens tijdelijk AB-lid gedurende zwangerschapsverlof van Anna Veldhoen