Archief nieuwsberichten

Voor de liefhebbers staat hieronder een overzicht van alle berichten in de categorie ‘Nieuws” sinds eind 2014.

 1. Water Natuurlijk stemt in met voorkeursalternatief Veilige Vecht (8 juni 2024)
 2. Gemengde gevoelens Water Natuurlijk bij afzien van CO2-afvang (8 juni 2024)
 3. Vragen Water Natuurlijk over plannen kanaal de Dedemsvaart (8 juni 2024)
 4. Water Natuurlijk wil biodiversiteit weer op de agenda hebben (7 juni 2024)
 5. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta op eigen benen (25 mei 2024)
 6. Magere visie op de sturende functie van water (19 mei 2024)
 7. Tip: gratis masterclass over dijkversterking langs de IJssel (14 mei 2024)
 8. Water Natuurlijk stemt in met investering in duurzame waterketen (15 maart 2024)
 9. Water Natuurlijk mede-indiener motie diervriendelijker muskusrattenbestrijding (15 maart 2024)
 10. Water Natuurlijk wil doelstelling circulariteit in toekomstvisie waterketen, coalitie stemt tegen (15 maart 2024)
 11. Oproep Water Natuurlijk: bouw niet in beekdalen! (6 maart 2024)
 12. In memoriam Adri Wever (28 februari 2024)
 13. Betere visveiligheid bij gemaal Nieuwebrugsluis dankzij Water Natuurlijk (6 februari 2024)
 14. Plan voor Steenwetering niet genoeg onderbouwd, Water Natuurlijk stemt tegen (28 december 2023)
 15. Water Natuurlijk akkoord met aanpak beekdal Vledder Aa (28 december 2023)
 16. Water Natuurlijk wil herstel biodiversiteit bij dijkproject Mastenbroek-IJssel (27 december 2023)
 17. Twee projecten van Drents Overijsselse Delta dingen mee naar waterinnovatieprijs (27 december 2023)
 18. Water Natuurlijk akkoord met krediet voor een veiliger Vecht (27 december 2023)
 19. Water Natuurlijk blij met installatie rekenkamer (22 december 2023)
 20. Tip: praat mee over de gebiedsvisie Zwolle-Staphorst-Dalfsen-Zwartewaterland (30 november 2023)
 21. Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding (29 november 2023)
 22. Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding (29 november 2023)
 23. WaterRad toont beleidsverschillen in verkiezingsprogramma’s (13 november 2023)
 24. Officieel statement van Water Natuurlijk (13 november 2023)
 25. Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI’23 rapport (9 oktober 2023)
 26. Vragen van Water Natuurlijk eindelijk beantwoord (8 oktober 2023)
 27. WN akkoord met extra geld voor een duurzamer toekomst (7 oktober 2023)
 28. Zicht op grondwateronttrekkingen (6 oktober 2023)
 29. In memoriam Ton de Bruijn (2 oktober 2023)
 30. Zorgen Water Natuurlijk over duurzaamheidsdoelen nog niet weg (23 juli 2023)
 31. Volgende stap naar rekenkamer (23 juli 2023)
 32. Terugblikken en vooruitkijken: zorgen en de noodzaak van het ‘goede gesprek’ (3 juli 2023)
 33. Inwoners gaan meer betalen voor het waterschap (29 juni 2023)
 34. Oproep Deltacommissaris: sta stil bij langetermijngevolgen van keuzes (28 juni 2023)
 35. Wilfried Gerner (Steenwijkerland) tijdelijk waterschapsbestuurder (27 juni 2023)
 36. Leden Water Natuurlijk bezoeken rwzi Zwolle (25 juni 2023)
 37. Natuurmonumenten vraagt aandacht voor watercrisis Overijssel (25 juni 2023)
 38. Water Natuurlijk: “Coalitie moet vertrouwen verdienen” (2 juni 2023)
 39. Nieuwe samenstelling fractie (31 mei 2023)
 40. Bestuurder Marion Wichard verlaat waterschap (29 mei 2023)
 41. Water Natuurlijk akkoord met drie innovatieve projecten (15 mei 2023)
 42. Amke Vrielink benoemd in auditcommissie (9 mei 2023)
 43. Wim Konter officieel geïnstalleerd als fractievolger (9 mei 2023)
 44. Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen (9 mei 2023)
 45. Zeven nieuwe bestuursleden voor Water Natuurlijk regio Oost (25 april 2023)
 46. Water Natuurlijk neemt afscheid van vier waterschapsbestuurders (25 april 2023)
 47. Water Natuurlijk niet meer in gesprek over coalitievorming Drents Overijsselse Delta (14 april 2023)
 48. Kroon op de campagne: nieuwe fractie geïnstalleerd (29 maart 2023)
 49. Definitieve uitslag: 5 zetels voor Water Natuurlijk¸ voorkeurszetel voor Esmée Pater uit Zwolle (23 maart 2023)
 50. Wereld Water Dag: wat kun jij doen? (22 maart 2023)
 51. Water Natuurlijk behoudt vijf zetels in Waterschap Drents Overijsselse Delta (17 maart 2023)
 52. Ben jij er eentje van … ? (14 maart 2023)
 53. Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta (12 maart 2023)
 54. Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd (12 maart 2023)
 55. Een verfrissende duik met Water Natuurlijk! (11 maart 2023)
 56. Water Natuurlijk teleurgesteld over terugtrekking Koersdocument Vecht (10 maart 2023)
 57. Boeiende thema-avond ‘Water in de Weerribben-Wieden’ (9 maart 2023)
 58. Internationale vrouwendag: Water Natuurlijk viert meeste vrouwelijke lijstrekkers (8 maart 2023)
 59. Kandidaten op pad voor Water Natuurlijk (5 maart 2023)
 60. Marion Wichard in de spotlights (3 maart 2023)
 61. Amke Vrielink wint filmpje (1 maart 2023)
 62. Water Natuurlijk informeert anderstaligen (28 februari 2023)
 63. Water Natuurlijk nodigt uit voor clinic winterzwemmen (27 februari 2023)
 64. Amke Vrielink in de spotlights (27 februari 2023)
 65. Matthijs Jansen in de spotlights (25 februari 2023)
 66. Elsbeth Brandsma in de spotlights (23 februari 2023)
 67. Wim Konter in de spotlights (21 februari 2023)
 68. Esmée Pater in de spotlights (17 februari 2023)
 69. Wilfried Gerner in de spotlights (15 februari 2023)
 70. Lijsttrekkersfilmpje Waterschap Drents Overijsselse Delta live (14 februari 2023)
 71. Rudy Rabbinge in de spotlights (13 februari 2023)
 72. Water Natuurlijk overstroomt Wateren (12 februari 2023)
 73. Ed Piek in de spotlights (10 februari 2023)
 74. Marianne Langeslag-Linssen in de spotlights (8 februari 2023)
 75. Aniek Wierstra in de spotlights (6 februari 2023)
 76. Uitnodiging: campagnestart met excursie in Wateren (5 februari 2023)
 77. Stap in robuuste verbinding Wieden en Weerribben (5 februari 2023)
 78. Water Natuurlijk: geen beperkingen voor nieuwe Rekenkamer (4 februari 2023)
 79. Water Natuurlijk stemt in met verkoopproces groencertificaten (4 februari 2023)
 80. Water Natuurlijk op 1 (3 februari 2023)
 81. Sonja Paauw in de spotlights (3 februari 2023)
 82. Posters Water Natuurlijk beschikbaar (3 februari 2023)
 83. Brede steun voor Water Natuurlijk van partijen in ‘algemene democratie’ (3 februari 2023)
 84. Arnout Potze in de spotlights (1 februari 2023)
 85. Kandidatenlijst Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta officieel ingediend (30 januari 2023)
 86. Cees Zoon in de spotlights (30 januari 2023)
 87. Eildert Noorda in de spotlights (27 januari 2023)
 88. Henk de Graaf in de spotlights (25 januari 2023)
 89. Gerard Rinsma in de spotlights (23 januari 2023)
 90. Wybrich Hettema in de spotlights (20 januari 2023)
 91. Maak kennis met de kandidaten! (18 januari 2023)
 92. Camiel Versluis in de spotlights (18 januari 2023)
 93. Wilfred Beens in de spotlights (17 januari 2023)
 94. (29 december 2022)
 95. Verkiezingsprogramma gepubliceerd: “Geloven in een groene en duurzame toekomst.” (23 december 2022)
 96. Minder vissterfte door inzet amfibische maaiboot (18 december 2022)
 97. Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst (17 december 2022)
 98. Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen? (17 december 2022)
 99. Vermindering geborgde zetels een feit (16 december 2022)
 100. Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023 (4 december 2022)
 101. Water Natuurlijk neemt kennis van tweede Bestuursrapportage 2022 (4 december 2022)
 102. Water Natuurlijk blij met verdere democratisering waterschap (30 november 2022)
 103. Tip van Water Natuurlijk: symposium biodivers landschap (24 november 2022)
 104. Water Natuurlijk DODelta stelt kandidatenlijst vast (22 november 2022)
 105. Fractievergadering 22 november (17 november 2022)
 106. Een anti-afhaaksubsidie, hoe eerlijk is dat? (15 november 2022)
 107. Tip: Barsbekerbinnenpolder wordt weer weidevogelparadijs (10 november 2022)
 108. Tip: Deltabijeenkomst over waterschapsbegroting (10 november 2022)
 109. Vispassage stuw Driesprong opnieuw op de tekentafel (8 november 2022)
 110. Groen licht voor duurzame sliblijn Echten (4 november 2022)
 111. Water Natuurlijk stemt in met voorschotkrediet HWBP project Mastenbroek – IJssel (4 november 2022)
 112. Coalitie verder met vier partijen (4 november 2022)
 113. Watertaal: kwel (25 oktober 2022)
 114. Uitnodiging fractievergadering 26 oktober (20 oktober 2022)
 115. Hoe doen de 21 waterschappen het? (19 oktober 2022)
 116. Fractie Water Natuurlijk op “dijkexperience” Stenendijk in Hasselt (9 oktober 2022)
 117. Water Natuurlijk akkoord met extra krediet Soestwetering (28 september 2022)
 118. Water Natuurlijk enthousiast over vernieuwende proef op Hessenpoort (25 september 2022)
 119. Tariefdifferentiatie voorwaarde voor steun nieuw belastingstelsel (25 september 2022)
 120. Tip van Water Natuurlijk: dijkexperience Stenendijk Hasselt (20 september 2022)
 121. Watertaal: mura’s (6 september 2022)
 122. Water Natuurlijk werkt aan verkiezingsprogramma (5 september 2022)
 123. Peil verhogen in veenweidegebied, mag dat? (28 augustus 2022)
 124. Wat vindt Water Natuurlijk van het stikstofprobleem? (19 augustus 2022)
 125. Vooraankondiging ledenvergadering Water Natuurlijk regio Oost (18 augustus 2022)
 126. Enorme belangstelling voor kandidatenlijst Water Natuurlijk (2 augustus 2022)
 127. Kijktip: een groeiende dijk tegen de zeespiegelstijging (31 juli 2022)
 128. Fijne zomer, en geniet van het water! (14 juli 2022)
 129. Watertaal: effluent (12 juli 2022)
 130. “Hoeveel tijd kost het waterschapsbestuur?” (7 juli 2022)
 131. Watertaal: pegel (5 juli 2022)
 132. Afscheid en kennismaking tijdens de zomerborrel (3 juli 2022)
 133. Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden (3 juli 2022)
 134. Water Natuurlijk positief over resultaten waterschap 2021 (3 juli 2022)
 135. Cees Zoon nieuw bestuurslid voor Water Natuurlijk (28 juni 2022)
 136. Watertaal: meanderen (23 juni 2022)
 137. De geborgde zetels: waar staan we nu? (18 juni 2022)
 138. Uitnodiging fractievergadering 22 juni (17 juni 2022)
 139. Fractielid Albert Smit beoogd wethouder Assen (15 juni 2022)
 140. Duurzaam gebruik pachtgrond mag worden beloond (6 juni 2022)
 141. Stem op een Vrouw op excursie bij Drents Overijsselse Delta (6 juni 2022)
 142. Water Natuurlijk blij met aanvullend budget voor zonnepanelen (6 juni 2022)
 143. Compromis geborgde zetels verdedigbaar voor Water Natuurlijk (3 juni 2022)
 144. Lidmaatschapstermijn voor kandidaatstelling verkort (2 juni 2022)
 145. Landelijke ledenvergadering 21 mei (12 mei 2022)
 146. Kandidaatstelling Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta geopend (1 mei 2022)
 147. Water Natuurlijk: sluit kringloop en versterk biodiversiteit bij beheer watersysteem (24 april 2022)
 148. Echten Groen gas+ en circulair stap dichterbij (24 april 2022)
 149. Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering? (24 april 2022)
 150. Blijven genieten in, op en rond het water (22 april 2022)
 151. Tip van Water Natuurlijk: themadag biodiversiteit in het water (20 april 2022)
 152. Uitnodiging fractievergadering 13 april (8 april 2022)
 153. Hoe lokaal is Water Natuurlijk? (6 april 2022)
 154. Tip van Water Natuurlijk: Nederland onder water nu in de bioscoop (4 april 2022)
 155. Informatiepakket voor kandidaten beschikbaar (1 april 2022)
 156. Webinar gemist? Herkansing op 7 of 20 april (1 april 2022)
 157. Ambitie én realisme bij beleidskaders voor duurzaamheid (26 maart 2022)
 158. Vijf aandachtspunten voor gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel (26 maart 2022)
 159. Biodiversiteit begint te leven (25 maart 2022)
 160. Voorschot van 10 miljoen: fors, maar onvermijdelijk (25 maart 2022)
 161. Water Natuurlijk-bestuurder Marion Wichard in bestuurders-top-50 (24 maart 2022)
 162. Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder (23 maart 2022)
 163. Grondwater centraal op Wereld Waterdag 2022 (22 maart 2022)
 164. ProDemos-cursus Actief voor het waterschap (21 maart 2022)
 165. Water Natuurlijk wenst alle groene partijen succes! (14 maart 2022)
 166. Fractievergadering 16 maart vervroegd (11 maart 2022)
 167. Water Natuurlijk wil diversiteit in fractie (8 maart 2022)
 168. Wat houdt het in om bestuurslid voor Water Natuurlijk te zijn? (2 maart 2022)
 169. Voedselwebanalyse en eDNA, wat is het en wat kun je ermee? (28 februari 2022)
 170. Tip van Water Natuurlijk: webinar ‘Je straat vergroenen? Zo doe je dat!’ (25 februari 2022)
 171. Nieuwe voorzitter voor Water Natuurlijk regio Oost (23 februari 2022)
 172. Meer aandacht nodig voor genieten en groen in de stad (19 februari 2022)
 173. Opbarsten van dijken, rekenregels en kostenbesparing (18 februari 2022)
 174. Vooraankondiging ledenvergadering Water Natuurlijk regio Oost (16 februari 2022)
 175. Zeven jaar geleden alweer… (14 februari 2022)
 176. Wij doen mee aan warmetruiendag! (11 februari 2022)
 177. Tip van Water Natuurlijk: Deltabijeenkomst internationale samenwerking (6 februari 2022)
 178. Tip van Water Natuurlijk: webinar dijkversterking (2 februari 2022)
 179. Eerste ‘hobbel’ genomen voor waterschapsverkiezingen (26 januari 2022)
 180. Tip van Water Natuurlijk: masterclass klimaatbestendig Vechtdal (20 januari 2022)
 181. Minder CO2-uitstoot door elektrisch tillen (19 januari 2022)
 182. Regio Oost vergadert weer digitaal (13 januari 2022)
 183. Coalitieakkoord is best wel watervriendelijk (27 december 2021)
 184. Mooie ambities, en nu aan de slag! (20 december 2021)
 185. Groen licht van Water Natuurlijk voor duurzaamheidsbeleid (20 december 2021)
 186. Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst (20 december 2021)
 187. Emissieloze restauratie Stenendijk Hasselt (20 december 2021)
 188. Water Natuurlijk steunt beleid watererfgoed (20 december 2021)
 189. Aan de slag met waterbeheer in stedelijk gebied (19 december 2021)
 190. Eigen LinkedIn-pagina voor fractie (18 december 2021)
 191. Krachtig compliment voor innovatieproject ‘Dijken en natuur’ (3 december 2021)
 192. Water Natuurlijk akkoord met begroting, maar houdt zorg over waterkwaliteit (3 december 2021)
 193. Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat (3 december 2021)
 194. Hoe een yoghurtfabriek kan bijdragen aan een betere waterkwaliteit (3 december 2021)
 195. Wieden-dag voor fractie (2 december 2021)
 196. Water Natuurlijk stemt in met windturbines Staphorst (7 november 2021)
 197. Groeiplan Watertechnologie voorgedragen voor Nationaal Groeifonds (6 november 2021)
 198. “Vissen die eicellen kweken, dat wil je natuurlijk niet” (22 oktober 2021)
 199. Excursie Water Natuurlijk Regio Oost in Reestdal (7 oktober 2021)
 200. Oproep Water Natuurlijk: maak plaats voor water in het verkiezingsprogramma (6 juli 2021)
 201. Investering in zonnepark De Mussels helpt energie-ambities (5 juli 2021)
 202. Water Natuurlijk steunt onderzoek naar risico’s baggeren Zandwetering (5 juli 2021)
 203. Restauratie Stenen dijk in Hasselt kan door (4 juli 2021)
 204. Water Natuurlijk stemt in met koers 2022-2025 (4 juli 2021)
 205. Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2020 (4 juli 2021)
 206. Jeugdwaterschapbestuurder Naut de Vroome gestopt (4 juli 2021)
 207. Bestuurswisseling bij Water Natuurlijk regio Oost (4 juli 2021)
 208. Groen licht voor fullscale pilot terugwinning wc-papier uit riool (21 mei 2021)
 209. Water Natuurlijk kritisch op rol AB bij participatiebeleid (21 mei 2021)
 210. Dijkgraaf hoeft niet te verhuizen (21 mei 2021)
 211. Water Natuurlijk stemt in met voorfinanciering windpark Staphorst (19 mei 2021)
 212. Meer biodiversiteit voor natuurgebied Verlengde Middenraai (26 april 2021)
 213. Extra krediet voor Stadsdijken Zwolle (26 april 2021)
 214. Transparantie bij subsidie voor hoogwaterbescherming (26 april 2021)
 215. Water Natuurlijk juicht pilot cellulosewinning toe (22 april 2021)
 216. Complimenten voor Waterbeheerplan, maar ook punten van zorg (22 april 2021)
 217. “Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel” (30 maart 2021)
 218. Cees Zoon nieuwe fractievolger voor Water Natuurlijk (23 maart 2021)
 219. Water Natuurlijk legt watermeetlat langs verkiezingsprogramma’s (17 maart 2021)
 220. Water Natuurlijk steunt integrale aanpak Overijssels Kanaal Deventer-Raalte (21 februari 2021)
 221. Albert Smit treedt toe tot waterschapsbestuur (21 februari 2021)
 222. Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion (21 februari 2021)
 223. Waterschap wordt partner Deltaplan Biodiversiteitsherstel (23 januari 2021)
 224. Anna Veldhoen stopt als AB-lid van Water Natuurlijk (23 januari 2021)
 225. Extra geld nodig voor herbouw steunpunt Alteveer (22 januari 2021)
 226. Wisseling in regiobestuur Water Natuurlijk Oost (22 januari 2021)
 227. Tjoek Korenromp stopt als fractievolger Water Natuurlijk (19 januari 2021)
 228. Ontwikkelopgave Natura2000 De Wieden. (8 januari 2021)
 229. Vis kan paai- en opgroeigebieden beter bereiken (7 januari 2021)
 230. Watergebiedsplan landbouwgebied rondom Nieuwveense Landen komt in uitvoering (4 januari 2021)
 231. Subsidie Klimaat Actief! open in 2021 (29 december 2020)
 232. Vervolgaanpak opkomende stoffen (28 december 2020)
 233. Eindelijk overdracht stedelijk water Steenwijkerland (28 december 2020)
 234. Waarmaken ambities Watervisie vraagt scherpe begroting (10 december 2020)
 235. Water Natuurlijk stemt niet in met uitgehold voorstel nieuw Belastingstelsel (19 november 2020)
 236. Planuitwerking HWBP Stenen Dijk gestart (29 oktober 2020)
 237. Weerstandvermogen Waterschap DODelta geactualiseerd (28 oktober 2020)
 238. Meer uitleg over asset management (28 oktober 2020)
 239. Landelijk besluit: “Waterschappen gaan samen biodiversiteit versterken” (9 oktober 2020)
 240. Met Watervisie koers voor komende 10 jaar gezet! (15 september 2020)
 241. Afscheid waarnemend dijkgraaf Piet Zoon (15 september 2020)
 242. Water Natuurlijk: kostenaandeel voor inwoners te hoog (15 september 2020)
 243. Meer aandacht voor biodiversiteit bij waterschapszorg (15 september 2020)
 244. Werkbezoek droogte Sallandse Heuvelrug (31 augustus 2020)
 245. Eindelijk lintje voor ridder Hans de Jong (14 juli 2020)
 246. Water Natuurlijk blij met statiegeld op plastic flesjes (5 juli 2020)
 247. Voormalig Water Natuurlijk-afdelingsbestuurder onderscheiden (4 juli 2020)
 248. Houd vast aan ambities Watervisie bij bezuinigingen (3 juli 2020)
 249. Water Natuurlijk overwegend positief over Jaarrekening 2019 (3 juli 2020)
 250. Water Natuurlijk wil klimaatsubsidie voortzetten (3 juli 2020)
 251. Energieneutraal in 2025, het kan! (1 juli 2020)
 252. “Wat vindt Water Natuurlijk van het gevonden gif in de Drentse natuur?” (12 juni 2020)
 253. Slibverwerking Echten duurzaam herbouwen (1 juni 2020)
 254. Water Natuurlijk scherpt Watervisie aan (1 juni 2020)
 255. Water Natuurlijk: lagere kosten voor inwoners (1 juni 2020)
 256. Bemesten van dijken, moeten we dat willen? (9 mei 2020)
 257. Start overleg over bestrijdingsmiddelen bij bloementelers (1 mei 2020)
 258. Dirk-Siert Schoonman voorgedragen als dijkgraaf (1 mei 2020)
 259. Geld voor bronaanpak medicijnresten (30 april 2020)
 260. Koninklijke onderscheiding voor Hans de Jong (24 april 2020)
 261. Water Natuurlijk en het coronavirus (10 april 2020)
 262. Aanvullende maatregelen Oude Diep (3 maart 2020)
 263. Duurzame slibverwerking zuivering Echten (3 maart 2020)
 264. Regiobestuurslid gezocht (2 maart 2020)
 265. Waterschap gaat zich breed inzetten voor biodiversiteit (26 februari 2020)
 266. Fractievergadering: 19 februari (14 februari 2020)
 267. Contract slibverwerking getekend (7 februari 2020)
 268. Bestrijdingsmiddelengebruik bollenteelt blijft zorgpunt (7 februari 2020)
 269. Windmolens Nieuwleusen impuls voor doelstelling (7 februari 2020)
 270. Verdubbeling budget Educatie (7 februari 2020)
 271. Extra krediet voor door PFAS vertraagde projecten (7 februari 2020)
 272. Nieuwe Watervisie: koers naar 2030 (19 december 2019)
 273. Waterschap zoekt nieuwe dijkgraaf (19 december 2019)
 274. Vergoeding Algemeen Bestuur (19 december 2019)
 275. Internationale samenwerking klaar voor toekomst (19 december 2019)
 276. Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel (15 december 2019)
 277. Water Natuurlijk stemt in met procesvoorstel aanpassing belastingstelsel (27 november 2019)
 278. Extra aandacht voor groene en duurzame thema’s (24 november 2019)
 279. Word jij ambassadeur voor Natuurlijke Klimaatbuffers? (15 november 2019)
 280. Vervanging financieel systeem (15 november 2019)
 281. Water Natuurlijk houdt vast aan toekomstbestendig belastingstelsel voor waterschappen (4 november 2019)
 282. Dijkversterking Vecht Dalfsen-Zwolle (2 oktober 2019)
 283. Budgetverhoging voor renovaties (1 oktober 2019)
 284. Waardering en zorgen voor IJsseldijk Zwolle-Olst (16 september 2019)
 285. In memoriam Herman Dijk (20 augustus 2019)
 286. Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd (16 juli 2019)
 287. Efficiënter aanpak bij veiligheid Vecht (13 juli 2019)
 288. Water Natuurlijk pleit voor toekomstgerichte verwerking zuiveringsslib (13 juli 2019)
 289. Water Natuurlijk stemt in met jaarrekening 2018 (6 juli 2019)
 290. Water Natuurlijk stemt in met scherpere vorm van begroten (5 juli 2019)
 291. Afstemming fracties Water Natuurlijk en Natuur Geborgd met groene achterban (5 juli 2019)
 292. Tjoek Korenromp benoemd tot lid Algemeen Bestuur (27 juni 2019)
 293. Steun voor hoofdlijnenakkoord “Samen duurzaam verder” (25 mei 2019)
 294. Marion Wichard benoemd in Dagelijks Bestuur DODelta (25 mei 2019)
 295. Vertrek Hans de Jong definitief (25 mei 2019)
 296. Water Natuurlijk zegt ‘Ja’ tegen klimaatakkoord (25 mei 2019)
 297. ‘Samen duurzaam verder’ (13 mei 2019)
 298. Afscheid Hans de Jong (13 mei 2019)
 299. Obe Brandsma nieuwe fractievoorzitter (13 mei 2019)
 300. Water Natuurlijk stemt in met voortvarend herstel slibvergisting Echten (3 mei 2019)
 301. In memoriam Dennis op den Dries (15 april 2019)
 302. Informateur adviseert brede coalitie voor Waterschap DODelta (12 april 2019)
 303. Nieuwe fractie klaar voor het echte werk (29 maart 2019)
 304. Nieuwe fractie Water Natuurlijk kan worden geïnstalleerd (27 maart 2019)
 305. Martijn Dadema informateur bij Waterschap DODelta (26 maart 2019)
 306. Voorlopige verkiezingsuitslag (21 maart 2019)
 307. Jan Terlouw tegen jongeren: ga stemmen! (19 maart 2019)
 308. Drie Deventer wethouders steunen Water Natuurlijk (19 maart 2019)
 309. Op stap met nummer 7 (19 maart 2019)
 310. “Wat vinden jullie in DODelta van de vaste zetels in het waterschap?” (18 maart 2019)
 311. Otter, das en weidevogels terug in Vledders? (16 maart 2019)
 312. Verdroging Sallandse Heuvelrug ook door drinkwaterwinning (9 maart 2019)
 313. Noordelijk ‘Nee’ tegen nieuwe gaswinning door Vermilion en NAM (8 maart 2019)
 314. Vragen over waterkwaliteit rond lelieteelt (8 maart 2019)
 315. Water Natuurlijk heeft meeste vrouwelijke lijsttrekkers (8 maart 2019)
 316. Wordt het waterschap een concurrent van Essent? (8 maart 2019)
 317. Bestrijding muskusratten blijft dilemma (7 maart 2019)
 318. “Moet het waterschap meer doen om klimaatrisico’s te beperken?” (6 maart 2019)
 319. Notitie Biodiversiteit aangeboden aan Dagelijks Bestuur (5 maart 2019)
 320. Flinke stappen op weg naar duurzaamheid en energieneutraliteit (4 maart 2019)
 321. Symposium ‘Kiezen voor water – de drijvende kracht voor een duurzaam Nederland!’ (28 februari 2019)
 322. Is het onder water zetten van veen wel of niet goed? (24 februari 2019)
 323. Hoe zit het met de banenafspraak bij Drents Overijsselse Delta? (23 februari 2019)
 324. “Hoezo hebben jullie lijstnummer 4?” (21 februari 2019)
 325. “Waar sta jij voor?” (19 februari 2019)
 326. Geen aanwijzing voor Chroom-6, maar waterschap blijft alert (18 februari 2019)
 327. Wat vindt Water Natuurlijk van Airport Lelystad? (17 februari 2019)
 328. Water Natuurlijk publiceert verkiezingsprogramma (10 februari 2019)
 329. Aanpak droogte: complimenten en leren van ervaringen (3 februari 2019)
 330. Belastingtarieven waterschappen: de cijfers op een rij (2 februari 2019)
 331. Motie biodiversiteit aangehouden (2 februari 2019)
 332. Brede taakopvatting voor zelfbewust en proactief waterschap 2025 (1 februari 2019)
 333. Water in de stad en investeren voor de eeuwigheid (1 februari 2019)
 334. Erfgoedbeleid na stevige discussie vastgesteld (1 februari 2019)
 335. Subsidie Genieten van water eindelijk beschikbaar (1 februari 2019)
 336. Inspraak gestart voor project Zandwetering Wijhe (19 januari 2019)
 337. Buitendijks bouwen, wel of niet doen? (9 januari 2019)
 338. “Wat vindt Water Natuurlijk: vuurwerk verbieden of niet?” (2 januari 2019)
 339. Komend voorjaar vernieuwde visie klimaatadaptatie (21 december 2018)
 340. Snel aan de slag met overname stedelijk water (20 december 2018)
 341. Energiebesparing bij rioolwaterzuivering (20 december 2018)
 342. Nieuw belastingstelsel waterschappen voorlopig even uit beeld (20 december 2018)
 343. “Onderwaterdrains zijn wél effectief.” (11 december 2018)
 344. “Meet het waterschap wel goed op pesticidengebruik?” (11 december 2018)
 345. Water Natuurlijk-fractie stelt vragen over Chroom 6 (7 december 2018)
 346. Vacature bij Water Natuurlijk regio Oost (7 december 2018)
 347. Erf1 uit Kampen genomineerd voor Groene Twinkeling (5 december 2018)
 348. Bestuursrapportage, mijlpalen, droogte en meer beschouwingen (30 november 2018)
 349. Niet jojo-en met de waterschapstarieven (30 november 2018)
 350. Water Natuurlijk wil bredere kijk op nieuw belastingstelsel waterschappen (30 november 2018)
 351. Waterschap wordt ambassadeur voor kievitsbloem (29 november 2018)
 352. 23 kandidaten voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta (27 november 2018)
 353. App geeft zicht op waterprojecten (16 november 2018)
 354. Fractie vergadert 21 november over begroting waterschap (15 november 2018)
 355. Waterschapszorg in stappen (21 oktober 2018)
 356. Water Natuurlijk houdt vast aan kwijtschelding waterschapsbelastingen (21 oktober 2018)
 357. Een béétje ruimte voor bloemrijke dijk (21 oktober 2018)
 358. Stenen weg voor natuurlijker Vecht (21 oktober 2018)
 359. Zorgen om slibverwerking Echten (20 oktober 2018)
 360. Water Natuurlijk viert tienjarig bestaan (12 oktober 2018)
 361. Kwijtschelding, waterschapszorg en meer (5 oktober 2018)
 362. Voorbereid op de droogte in 2019? (23 september 2018)
 363. Boerenwens weegt zwaarder dan veilige bloemrijke dijken (23 september 2018)
 364. Een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen? (19 september 2018)
 365. Water Natuurlijk pleit voor meer visie bij groene energie (19 september 2018)
 366. Warmer welkom voor “Banenafspraak-medewerkers” (19 september 2018)
 367. Werkt onderwaterdrainage wel? (19 september 2018)
 368. Zware kost op eerste vergadering na de zomer (26 augustus 2018)
 369. Waterschap beste leerbedrijf Overijssel in Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid (8 augustus 2018)
 370. Hoe zorgelijk is de situatie rond de droogte? (2 augustus 2018)
 371. Aanmelding kandidaatstelling verlengd (2 augustus 2018)
 372. Lepelaars en recreanten hebben de weg al gevonden (17 juli 2018)
 373. Vol aan de slag met zonne-energie (11 juli 2018)
 374. Meer aandacht voor biodiversiteit bij verandering waterschapszorg (11 juli 2018)
 375. Zonnepanelen bij de koop inbegrepen (11 juli 2018)
 376. Water Natuurlijk wil meer inzet bij klimaatmaatregelen (4 juli 2018)
 377. Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen  (3 juli 2018)
 378. Jongeren en waterschap: nog een wereld te winnen (23 juni 2018)
 379. Jelmer Kloosterman nieuwe fractievolger (7 juni 2018)
 380. Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta en de privacyregels (24 mei 2018)
 381. “Krijgt een AB-lid net zo’n vergoeding als een raadslid in een gemeente?” (24 mei 2018)
 382. Hoe werkt het stedelijk watersysteem? (23 mei 2018)
 383. Gebied wordt langzaam veiliger voor vissen (19 mei 2018)
 384. Aanpak Oude Diep eerste stap naar integrale aanpak (19 mei 2018)
 385. Waterschapsverkiezingen komen op stoom (18 mei 2018)
 386. ‘Vliegwielgeld’ voor waterbewustzijn (16 mei 2018)
 387. Maaien in het broedseizoen, mag dat wel? (16 mei 2018)
 388. ‘Hoe word ik DB-lid van een waterschap?’ (10 mei 2018)
 389. ‘Een ondergelopen straat, hoe erg is dat nou helemaal?” (9 mei 2018)
 390. Wat is het verschil tussen een waterschap en een hoogheemraadschap? (8 mei 2018)
 391. Wanneer ben ik lid van Water Natuurlijk? (7 mei 2018)
 392. 8 mei: ‘Klimaatverandering en het waterschap, #hoedan?’ (2 mei 2018)
 393. Water-inspiratie voor coalitieakkoord (3 april 2018)
 394. “Het is zeker een taak van waterschappen om in het buitenland actief te zijn” (26 maart 2018)
 395. Besluit Nijeveen-Kolderveen aangehouden (18 maart 2018)
 396. “Waarom zou je kandidaat willen zijn voor het waterschapsbestuur?” (18 maart 2018)
 397. Eindelijk droge voeten voor Meppel (13 maart 2018)
 398. Nieuwe app ‘Water op straat’ geeft indicatie wateroverlast (22 februari 2018)
 399. Tips voor een watervriendelijke tuin (21 februari 2018)
 400. Bestuursmutaties en slim zuiveren (15 februari 2018)
 401. Duurzame aanpak renovatie stuwen en gemalen (9 februari 2018)
 402. Rechtvaardig belastingstelsel nog ver weg (7 februari 2018)
 403. Na motie Water Natuurlijk: Waterschap sluit zich aan bij Statiegeld Alliantie (6 februari 2018)
 404. Een groen hart voor water? Water Natuurlijk zoekt kandidaten! (1 februari 2018)
 405. Waterschap trekt geld uit voor verkiezingen 2019 (20 december 2017)
 406. Bermfraude: ook een probleem van het waterschap? (19 december 2017)
 407. Energieneutraal zonder gebakken lucht (19 december 2017)
 408. “Laat zien wat je doet aan duurzaamheid” (1 december 2017)
 409. Waterkwaliteit blijft bron van zorg (1 december 2017)
 410. Algemene Beschouwingen: financiële obesitas en jojo-effect (1 december 2017)
 411. Nieuwe versie bodemdalingskaarten maken klimaateffect inzichtelijk (14 november 2017)
 412. Te weinig vorderingen bij duurzaam omgaan met maaisel (5 november 2017)
 413. Robuust systeem waterschapszorg met oog voor klimaatverandering (4 november 2017)
 414. Water Natuurlijk wil vaart in aanpak duurzaamheid (4 november 2017)
 415. Recreatief gebruik van terreinen waterschap verruimd (1 november 2017)
 416. Het probleem van bodemdaling in veenweidegebieden (28 oktober 2017)
 417. Aanpak problematiek veenweide stapje dichterbij (24 oktober 2017)
 418. Vissers willen meer verbinding met waterschap (20 oktober 2017)
 419. Afscheid van fractievolger Albert Kerssies (19 oktober 2017)
 420. Wijzer over water: over vismigratie, looprecht en meer (12 oktober 2017)
 421. Ramptoeristen bij hoog water in Kampen (29 september 2017)
 422. Energiebesparing bij bio-uitbreiding rioolwaterzuivering Kampen (29 september 2017)
 423. Nog één keer: de IJsselbiënnale (29 september 2017)
 424. Evaluatie fusie mag nu wel klaar zijn (28 september 2017)
 425. Weer een stap naar energieneutraliteit (28 september 2017)
 426. Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: groene inpassing met betrokkenheid bewoners (28 september 2017)
 427. Stadsdijkwandeling over afgetoetse dijk Zwolle (8 september 2017)
 428. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Wijhe naar Zwolle (31 augustus 2017)
 429. Fietsen langs de IJsselbiënnale -van Deventer naar Wijhe (24 augustus 2017)
 430. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Zutphen naar Deventer (17 augustus 2017)
 431. Fietsen langs de IJsselbiënnale – van Doesburg naar Zutphen (10 augustus 2017)
 432. Fietsen langs de IJsselbiënnale – proloog (4 augustus 2017)
 433. Dijkversterking Zwolle-Olst: wie wil meedenken? (17 juli 2017)
 434. Feestje bij heringerichte Buldersleiding (12 juli 2017)
 435. Water Natuurlijk wil ambities voorop (5 juli 2017)
 436. Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016 (3 juli 2017)
 437. Kampereilanden: groen licht onder voorwaarden (1 juli 2017)
 438. Wateroverlast: hoe gaan we ermee om? (1 juli 2017)
 439. Afscheid van de commissies (8 juni 2017)
 440. Water-inspiratie voor verkiezingsprogramma’s (3 mei 2017)
 441. Regionaal maatwerk in peilbeheer (3 mei 2017)
 442. Water Natuurlijk wil geen bestrijdingsmiddelen op eigendommen waterschap (3 mei 2017)
 443. Water Natuurlijk juicht subsidieregeling Klimaatactieve Stad toe (2 mei 2017)
 444. Vergadering waterschap nog niet online (2 mei 2017)
 445. Wat heeft de fusie het waterschap opgeleverd? (2 mei 2017)
 446. Fractie Water Natuurlijk praat over afvalwater grote bedrijven, peilbeheer en meer (20 april 2017)
 447. Klimaatklimhut voor Meppeler schoolplein? (1 april 2017)
 448. Nieuwe aanpak waterschapszorg akkoord (1 april 2017)
 449. Water Natuurlijk stemt in met laatste fase Streukelerzijl (1 april 2017)
 450. Experimenteren met Poolse landdag (31 maart 2017)
 451. Kwijtschelding nu niet ter discussie (28 maart 2017)
 452. Een muis in het riool op Wereldwaterdag (23 maart 2017)
 453. Afvalwatersysteem en stadsdijken (9 maart 2017)
 454. Ontwikkeling recreatiebeleid afgetrapt (9 maart 2017)
 455. Systeem waterschapsbelasting nog steeds in onderzoek (9 maart 2017)
 456. Duurzaamheid leidend voor watersysteem (5 maart 2017)
 457. Water Natuurlijk stemt in met nieuwbouw gemaal Harculo (5 maart 2017)
 458. Water Natuurlijk wil planmatiger onderhoud stuwen, sluizen en gemalen (5 maart 2017)
 459. Geen derivaten bij Drents Overijsselse Delta (3 maart 2017)
 460. Actie na waterveiligheidsrapportage (3 maart 2017)
 461. Waterveiligheid Kampereiland (3 maart 2017)
 462. Recreatief medegebruik: hoe gaan we het invullen? (2 maart 2017)
 463. Cadeautje aan de inwoners: 16 ijsvogelwanden (28 februari 2017)
 464. Groen kieskompas met klein beetje blauw (14 februari 2017)
 465. Sportvisserij in Oost-Nederland (10 februari 2017)
 466. Pas op de plaats dijkversterking Kampereiland (1 februari 2017)
 467. Stevige ambities bij duurzaamheidsbeleid (1 februari 2017)
 468. Acceptabel compromis over Reevediep (1 februari 2017)
 469. Praat ook mee over versterking IJsseldijk Zwolle-Wijhe-Olst (29 januari 2017)
 470. Water Natuurlijk blij met project hittestressvrij schoolplein (26 januari 2017)
 471. Water Natuurlijk draagt nieuwe fractievolger voor (21 januari 2017)
 472. Water Natuurlijk tevreden over aanpak nieuwe stoffen (22 december 2016)
 473. Krediet voor verkenning dijkverbetering Zwolle-Olst akkoord (21 december 2016)
 474. Waterschap gaat de scholen in (21 december 2016)
 475. Water Natuurlijk wil nieuw onderzoek gaswinning Diever (16 december 2016)
 476. Water Natuurlijk akkoord met béétje hoger weerstandsvermogen (24 november 2016)
 477. Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport (24 november 2016)
 478. There’s an app for that! (23 november 2016)
 479. Drempel voor groen-blauwe diensten (23 november 2016)
 480. Drents-Overijssels Waterschapsfonds? (23 november 2016)
 481. Begroting 2017: waterschap komt op stoom (23 november 2016)
 482. Water Natuurlijk steunt overname stedelijk water (23 november 2016)
 483. Water Natuurlijk wil bronaanpak watervervuiling door “nieuwe stoffen” (12 november 2016)
 484. Wat kun je nog winnen uit afvalwater? (10 november 2016)
 485. Vervroegde verkenning Mastenbroek-Zwarte Meer (28 oktober 2016)
 486. Waterschap reserveert geld voor waterinitiatieven landbouw (27 oktober 2016)
 487. Water Natuurlijk: “Maak internationale activiteiten zichtbaarder” (25 oktober 2016)
 488. Grondbeleid met voorwaarden (25 oktober 2016)
 489. Klimaatverandering in Zwolle: meer ambities dan geld (21 oktober 2016)
 490. Piet de Noord vice-voorzitter auditcommissie (5 oktober 2016)
 491. Water Natuurlijk akkoord met “anti-afhaaksubsidie” voor FrieslandCampina Domo (28 september 2016)
 492. Water Natuurlijk wil aangepast vergaderschema 2017 (27 september 2016)
 493. Beheer en onderhoud in de praktijk (25 september 2016)
 494. Excursie IJsseldelta-Zuid (17 september 2016)
 495. “Hoe houden we de sloten schoon?” (5 september 2016)
 496. Werk-met-werkvoordeel bij Nijeveen-Kolderveen (4 juli 2016)
 497. Boeken ‘oude’ waterschappen nu echt gesloten (2 juli 2016)
 498. Eerste bestuursrapportage vastgesteld (2 juli 2016)
 499. Krediet slibgisting Zwolle toch akkoord (2 juli 2016)
 500. Minder regels, ook bij vergaderen (28 juni 2016)
 501. Vertrouwen en ongeduld bij fractie Water Natuurlijk (28 juni 2016)
 502. Themadag bodemgebruik, boeren en blauwe diensten uitgesteld (10 juni 2016)
 503. Vacature in regiobestuur Oost (10 juni 2016)
 504. Water Natuurlijk bij 32e Waterleliedag (10 juni 2016)
 505. Antwoord over het vroege maaien (7 juni 2016)
 506. Leergeld bij project Kampereiland (5 juni 2016)
 507. Dag van de bouw en water? (3 juni 2016)
 508. AB kritisch over begroting Waterschapshuis (2 juni 2016)
 509. Dijkgraaf definitief geïnstalleerd (1 juni 2016)
 510. Piet de Noord in auditcommissie (31 mei 2016)
 511. Integriteitsregels, maar geen actieve publicatie (31 mei 2016)
 512. Uitnodiging voor themadag over bodemgebruik, boeren en blauwe diensten (27 mei 2016)
 513. Klankbordbijeenkomst over aanpassing belastingstelsel (26 mei 2016)
 514. Is dat vroege maaien wel echt nodig? (19 mei 2016)
 515. Maatwerk bij beleid voor watersysteem (19 april 2016)
 516. Belastingkantoor laat forse steken vallen (19 april 2016)
 517. Waterschap wacht nog met discussie over belastingen (19 april 2016)
 518. Webcasting bij het waterschap (19 april 2016)
 519. Over webcasting, harmonisatie en Buldersleiding (14 april 2016)
 520. Eerste openbare commissievergadering (14 april 2016)
 521. Sobere brug toch heel bijzonder (8 april 2016)
 522. Werkconferentie IJssel-Vechtdelta in beeld (31 maart 2016)
 523. Waterschap start met Blauwe Diensten (24 maart 2016)
 524. “Doe jij al aan Bokashi?” (24 maart 2016)
 525. Water Natuurlijk blij met ‘meekoppelkansen’ (23 maart 2016)
 526. Fractie wil aanscherping energiebeleid (23 maart 2016)
 527. “De dijken op, de lanen in” met Wandelnet (22 maart 2016)
 528. ‘Onzichtbare’ dijk in Zwolle op de schop (18 maart 2016)
 529. Water Natuurlijk vult commissies in (17 maart 2016)
 530. Goeie deal bij conferentie IJssel-Vechtdelta (10 maart 2016)
 531. Eerste nestplaatsen ijsvogels klaar voor gebruik (1 maart 2016)
 532. Ander boerenbodembeheer kan waterschap kosten besparen (29 februari 2016)
 533. Water Natuurlijk draagt fractievolger voor (26 februari 2016)
 534. Veiliger dijken, mooi landschap met HWBP (26 februari 2016)
 535. Bestuursstructuur Waterschap op proef (23 februari 2016)
 536. Waterbeheerplan verhuisd (15 februari 2016)
 537. Komen er nu medicijnresten in mijn drinkwater? (8 februari 2016)
 538. Werkbezoek: goed gedrag belonen moet mogelijk worden (3 februari 2016)
 539. Nieuw stelsel waterschapsbelasting? (31 januari 2016)
 540. Brede steun coalitieakkoord (9 januari 2016)
 541. Begroting 2016 vastgesteld (9 januari 2016)
 542. Eerste stap harmonisatie beleid beheer en onderhoud (8 januari 2016)
 543. Nieuwe fractie geïnstalleerd (7 januari 2016)
 544. Hogere eisen dijken Zwolle: meer kosten, nieuwe kansen (21 december 2015)
 545. Brandbrief gemeenten over waterschapsbelasting (21 december 2015)
 546. Geanimeerde conferentie Grip op medicijnresten (21 december 2015)
 547. Mooie portefeuille voor Hans de Jong (21 december 2015)
 548. Nieuwe nestplaatsen voor ijsvogels Reest en Wieden (17 december 2015)
 549. Berap-taart voor waterschapsbestuur (17 december 2015)
 550. Een beetje afscheid van Lisa de Groot (17 december 2015)
 551. Hoe gaan we de Soestwetering herinrichten? (8 december 2015)
 552. Nevengeul in gebruik genomen (25 november 2015)
 553. Groen licht voor energieneutrale slibgisting (23 november 2015)
 554. Beheer en onderhoud: zó moet het niet (23 november 2015)
 555. “Berap is een kalf” (20 november 2015)
 556. Kom ook naar nevengeul Vilsteren (18 november 2015)
 557. Feest bij gemaal Gelderingen (17 november 2015)
 558. Pleidooi voor ander belastingstelsel (17 november 2015)
 559. Dynamische ledendag Water Natuurlijk (15 november 2015)
 560. Nieuwe fractie kiest nieuwe voorzitter (9 november 2015)
 561. Inspiratie op Deltacongres (6 november 2015)
 562. Overeenstemming begroting 2016 (5 november 2015)
 563. Hans de Jong opnieuw kandidaat DB-lid (4 november 2015)
 564. Samenwerking in Rivus meer dan besparing (30 oktober 2015)
 565. Ruimte voor de Vecht deel 2 (30 oktober 2015)
 566. Overdracht stedelijk water Zwolle (30 oktober 2015)
 567. Jeugdwaterschapsbestuurders mogen blijven (29 oktober 2015)
 568. Waterbeheerplan goede basis voor ambities (29 oktober 2015)
 569. Extra geld voor entree akkoord (29 oktober 2015)
 570. Samenstelling nieuwe fractie definitief (28 oktober 2015)
 571. Fractievergadering over Waterbeheerplan en meer (23 oktober 2015)
 572. Ledenvergadering in Watermuseum (23 oktober 2015)
 573. Bestuursleden Drents Overijsselse Delta benoemd (14 oktober 2015)
 574. Nog meer verordeningen (12 oktober 2015)
 575. Week van Ons Water (9 oktober 2015)
 576. “Water in de kelder, wat nu?” (7 oktober 2015)
 577. Coalitiebesprekingen van start (6 oktober 2015)
 578. Wandelen over waterschapseigendom (3 oktober 2015)
 579. GBLT wil dienstverlening verbeteren (2 oktober 2015)
 580. Hebben jullie ook onderwijsmateriaal? (1 oktober 2015)
 581. Water Natuurlijk feliciteert Dijkgraaf (29 september 2015)
 582. Veiligheid en ruimtelijke kwaliteit in HWBP (29 september 2015)
 583. Op safari bij Gees (26 september 2015)
 584. De eerste Ontwerpverordeningen van het fusie-Waterschap (23 september 2015)
 585. Festival Overvloed sluit werk Deventer af (20 september 2015)
 586. Projectformulieren afgeschaft (17 september 2015)
 587. Update: Waterschapsbank moet topinkomens matigen (17 september 2015)
 588. Zwolse Pannekoekendijk klimaatbestendig (17 september 2015)
 589. Afrikaans bezoek voor Vechtsymposium (15 september 2015)
 590. Kostentoedeling: hoe kan het eerlijker? (14 september 2015)
 591. Gemaal monumentje voor fijnproevers (14 september 2015)
 592. De uitdagingen op Kampereiland (13 september 2015)
 593. Water Natuurlijk stemt in met krediet voor nieuw pand (10 september 2015)
 594. Water Natuurlijk bij Watermonument Kampen (8 september 2015)
 595. Ter inzage: ontwerpbesluit legger (3 september 2015)
 596. Extra AB-vergadering 8 september (2 september 2015)
 597. Fusie is een feit (29 augustus 2015)
 598. Water Natuurlijk feliciteert Matthijs Nijboer (24 augustus 2015)
 599. Vrijwilligers gezocht voor agrarisch natuurbeheer (18 augustus 2015)
 600. Fietsen langs de Overijsselse Vecht – Dag 4 (16 augustus 2015)
 601. Fietsen langs de Overijsselse Vecht – Dag 3 (15 augustus 2015)
 602. Fietsen langs de Overijsselse Vecht – Dag 2 (13 augustus 2015)
 603. Fietsen langs de Overijsselse Vecht – Dag 1 (12 augustus 2015)
 604. Problemen door exoten in het water (11 augustus 2015)
 605. Dijkwachter worden? Grijp je kans in Kampen! (15 juli 2015)
 606. Op excursie in de Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden (15 juli 2015)
 607. Vooraankondiging ledenbijeenkomst (12 juli 2015)
 608. Burgerparticipatie bij waterschappen (6 juli 2015)
 609. Godelieve Wijffels vertrekt bij NMO (3 juli 2015)
 610. Water Natuurlijk niet akkoord met krediet voor nieuw pand (3 juli 2015)
 611. Wandelen over schouwpaden: wel of niet? (1 juli 2015)
 612. Heeft het waterschap in 2014 gedaan wat het moest doen? (1 juli 2015)
 613. Een kruiwagen voor Hans de Jong (1 juli 2015)
 614. GBLT gaat dienstverlening verbeteren (27 juni 2015)
 615. Nieuw boek van oud-kandidaat (18 juni 2015)
 616. Waarom maait Waterschap Groot Salland de oevers zo vroeg? (17 juni 2015)
 617. Studenten adviseren over de Vecht (4 juni 2015)
 618. Dijkwacht Henk van Dijk oefent mee (3 juni 2015)
 619. Water Natuurlijk positief over nieuwe huisvesting (29 mei 2015)
 620. Water in Stadshagen (25 mei 2015)
 621. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen… (19 mei 2015)
 622. Waterschapshuis: meer kosten in 2015, later minder (16 mei 2015)
 623. Geef natuur een stem bij Witteveenseleiding (16 mei 2015)
 624. Poep in de watergang? (13 mei 2015)
 625. Water Natuurlijk tevreden over coalitieakkoord (4 mei 2015)
 626. Water Natuurlijk verdeelt de commissies (16 april 2015)
 627. Nieuwe coalitie in de steigers (15 april 2015)
 628. Meepraten over water in Stadshagen (13 april 2015)
 629. Inzicht in de waterschapsbelastingen (10 april 2015)
 630. Naam fusiewaterschap bekendgemaakt (8 april 2015)
 631. Recreatievaart Vecht krijgt meer ruimte (3 april 2015)
 632. Geen grap: nieuwe ‘waterregels’ ingegaan (1 april 2015)
 633. Ter inzage: twee dijkverbeteringsprojecten (30 maart 2015)
 634. Broodbeleg en water (27 maart 2015)
 635. James van Lidth informateur Groot Salland (26 maart 2015)
 636. Marion Wichard gekozen tot fractievoorzitter (26 maart 2015)
 637. Definitief 5 zetels Water Natuurlijk (23 maart 2015)
 638. Water Natuurlijk opnieuw grootste (20 maart 2015)
 639. Inspraak waterberging Heino van start (19 maart 2015)
 640. Hoeveel schoner moet het water nog? (18 maart 2015)
 641. Waarom zou ik moeten stemmen? (18 maart 2015)
 642. Wij van Water Natuurlijk ….. (17 maart 2015)
 643. Waarom is een apart waterschapsbestuur nodig? (17 maart 2015)
 644. Uitnodiging uitslagenavond (17 maart 2015)
 645. Waarom is mijn wandelpad weg? (16 maart 2015)
 646. Wat vinden jullie van de waterschapscampagne? (16 maart 2015)
 647. Water Natuurlijk neemt afscheid van twee fractieleden (16 maart 2015)
 648. Hoe zit dat met het waterschap en GBLT? (14 maart 2015)
 649. Wandelroutes dupe van landinrichting Olst-Wesepe (13 maart 2015)
 650. Ontwerp Reglement fusiewaterschap ter inzage (13 maart 2015)
 651. Wat vindt Water Natuurlijk van schaliegas? (13 maart 2015)
 652. “Hanteer spelregels fusie niet te rigide” (12 maart 2015)
 653. Posters op te vragen (12 maart 2015)
 654. Laatste AB-vergadering voor huidige fractie (11 maart 2015)
 655. Wat hebben jullie te maken met bijen? (11 maart 2015)
 656. Onderwaterdrone in actie (10 maart 2015)
 657. Bouwen in de uiteraarden, kan dat nog wel? (10 maart 2015)
 658. Mooi weer maakt campagne nog leuker (7 maart 2015)
 659. Lopen over water (5 maart 2015)
 660. Wie zitten er eigenlijk achter Water Natuurlijk? (4 maart 2015)
 661. Water Natuurlijk-vrouwen 7 maart in Kampen (3 maart 2015)
 662. Interesse gewekt bij studenten (3 maart 2015)
 663. Wat hebben jullie met vogels? (2 maart 2015)
 664. Water Natuurlijk-vrouwen in actie op 8 maart (1 maart 2015)
 665. Jan Terlouw over Water Natuurlijk (1 maart 2015)
 666. Wat vinden jullie van de dijkwacht? (1 maart 2015)
 667. Er valt nog veel te vertellen …. (28 februari 2015)
 668. Wat gaan jullie doen aan de waterkwaliteit? (28 februari 2015)
 669. Wat vindt Water Natuurlijk van windmolens? (27 februari 2015)
 670. Hoe onafhankelijk is Water Natuurlijk? (26 februari 2015)
 671. Wat zijn de voordelen van de fusie? (25 februari 2015)
 672. Waar wil Water Natuurlijk naar toe, Meppel of Zwolle? (24 februari 2015)
 673. Wil Water Natuurlijk geen geld uitgeven aan aanleg van natuurgebieden? (23 februari 2015)
 674. Nieuwe nieuwsbrief Water Natuurlijk Groot Salland (22 februari 2015)
 675. Water Natuurlijk 3 maart te gast bij LTO Noord (20 februari 2015)
 676. Bert Hinnen gastdocent op Windesheim (20 februari 2015)
 677. Water Natuurlijk en de bypass-plannen bij Kampen (18 februari 2015)
 678. Water Natuurlijk maakt duurzame relatie met landschap zichtbaar met groot hart (15 februari 2015)
 679. Lijsttrekker Water Natuurlijk onverstoorbaar in de regen (11 februari 2015)
 680. Water Natuurlijk: ‘Hou rekening met nieuwste klimaatscenario’s’ (11 februari 2015)
 681. Jan Terlouw speciale gast bij Valentijnsactie Water Natuurlijk in Overijssel (9 februari 2015)
 682. Nevengeul Vilsteren kan toch doorgaan (8 februari 2015)
 683. Water Natuurlijk op karperbeurs (7 februari 2015)
 684. Kom 11 februari ook naar de Kieskompas-kickoff (7 februari 2015)
 685. Water Natuurlijk blij met nieuw beleid dat 2 mln. bespaart (6 februari 2015)
 686. Water Natuurlijk feliciteert Henk Hengeveld (5 februari 2015)
 687. Water Natuurlijk Groot Salland presenteert verkiezingsprogramma (31 januari 2015)
 688. Water Natuurlijk betreurt koploperpositie Groot Salland bij lastenstijging (27 januari 2015)
 689. Waterschap beslist over advies aan provincie over fusiezaken (23 januari 2015)
 690. Water Natuurlijk presenteert kandidaten waterschapsverkiezingen (9 januari 2015)
 691. Handige site voor nieuwe waterbeheerplan (6 januari 2015)
 692. Water Natuurlijk vraagt aandacht voor groeiend tekort fosfaat (18 december 2014)
 693. Water Natuurlijk wil aanpassing reglement (18 december 2014)
 694. Water Natuurlijk positief over ontwerp Waterbeheerplan (18 december 2014)
 695. Water Natuurlijk stemt niet in met fusie (3 december 2014)
 696. “Van autoritaire autoriteit naar delen van deskundigheid” (1 december 2014)
 697. Hoe zit het nou echt met de veiligheid van de dijken? (12 november 2014)
 698. Water Natuurlijk wil klare taal (12 november 2014)
 699. Hans de Jong opnieuw lijsttrekker voor Water Natuurlijk (3 november 2014)
 700. Open spending nog niet actueel bij Groot Salland (30 oktober 2014)