Ter inzage: twee dijkverbeteringsprojecten

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 26 maart heeft Waterschap Groot Salland twee projectplannen ter inzage gelegd: ‘Dijkverbetering Hessum’, en ‘Dijkverbetering Mandjeswaard en polder de Pieper’. Reageren kan tot 7 mei. Water Natuurlijk ziet geen aanleiding tot aanpassingen.

Binnen het project Hessum wordt 130 meter regionale kering opgehoogd tot aan de overschrijdingskans van eens in de 1250 jaar. Voor het project Mandjeswaard en polder de Pieper geldt een andere norm: daar wordt 350 meter regionale kering opgehoogd tot aan de vastgestelde inundatienorm van eens in de 500 jaar. Deze laatste norm vindt Water Natuurlijk wel erg streng, maar de normen worden vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel, en kunnen door het waterschap niet worden aangepast.

De officiële stukken zijn te downloaden via Overheid.nl:

Voor meer informatie over inhoud en procedure kunnen belangstellenden terecht bij Waterschap Groot Salland.