Nieuws

Reuzenschildpad

Water Natuurlijk wil focus en vooruitstrevende houding

In het algemeen bestuur van 21 november zijn de bestuursrapportage en de begroting 2024 behandeld. Amke Vrielink pleitte voor een vooruitstrevende houding gericht op duurzaamheid in de uitvoering. De motie die dat sneller zichtbaar zou kunnen maken in het jaarverslag, haalde het helaas niet.

Exotengroei in een sloot

Water Natuurlijk stemt in met extra geld exotenbestrijding

Water Natuurlijk stemde 21 november in met een structurele verhoging van het jaarlijkse budget van 300.000 euro voor de bestrijding van invasieve exoten. Zo moet de inheemse natuur beter worden beschermd tegen planten en dieren die hier oorspronkelijk niet voorkomen, en die zich zo snel vermeerderen dat ze schadelijk zijn.

WaterRad toont beleidsverschillen in verkiezingsprogramma’s

Een kleine week voor de Tweede Kamerverkiezingen introduceert Water Natuurlijk, de grootste waterschapspartij van Nederland, het WaterRad. Dit innovatieve instrument, dat voor het eerst werd gebruikt tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen, belicht opnieuw de grote verschillen in waterbeleid tussen 15 Nederlandse politieke partijen. Het benadrukt de dringende noodzaak van een duurzaam en verantwoord waterbeheer.

Officieel statement van Water Natuurlijk

Water Natuurlijk heeft met aandacht de gebeurtenissen tijdens de recente klimaatmars in Amsterdam gevolgd. Wij begrijpen en delen de bezorgdheid over de klimaatcrisis, die een essentieel onderdeel is van onze missie voor schoon, gezond en voldoende water. Van de onderbreking van Greta Thunberg neemt Water Natuurlijk afstand: die actie was geheel op persoonlijke titel en vertegenwoordigt niet de standpunten of methoden van Water Natuurlijk.

KNMI '23 klimaatscenarios

Water Natuurlijk roept op tot Nationaal Klimaat- en Crisisplan na KNMI’23 rapport

De bevindingen van het recent uitgebrachte KNMI’23-rapport wekken geen verbazing bij Water Natuurlijk. Als de grootste waterschapspartij in Nederland, onderkennen we de alarmerende signalen van klimaatverandering en de impact ervan op ons land al jarenlang. In reactie op het rapport, versterkt door onze langdurige ervaring en observaties, slaan we nu alarm en roepen de nationale overheid op om per direct een omvangrijk Nationaal Klimaat- en Crisisplan te ontwikkelen en uit te voeren.