Nieuws

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023

De oorlog in Oekraïne en de Coranacrisis leidt tot forse kostenstijgingen en een stijging van de belastingtarieven. In het Algemeen Bestuur van 29 november pleitte fractievoorzitter Obe Brandsma voor het vasthouden van de ambities van de Watervisie. Juist nu moeten we als waterschap samen optrekken met rijk en provincie in het landelijk gebied om netto kosten te besparen.

D66-senator Henk Pijlman (links) feliciteert zijn partijgenoot Tjeerd de Groot en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet met het door beide Kamers loodsen van hun initiatiefwet (foto: D66).

Water Natuurlijk blij met verdere democratisering waterschap

Dinsdag 29 november heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Water Natuurlijk is altijd voorstander geweest van het afschaffen van de geborgde zetels. Vermindering van het aantal van nu maximaal negen naar vier is een mooie stap op weg naar verdere democratisering van de waterschappen.

Tip van Water Natuurlijk: symposium biodivers landschap

“Hoe krijgen we ons landschap weer biodiverser?” tijdens het Landschapssymposium Veranderend landschap op donderdag 2 december in Fort Altena. Een rijk en robuust landschap draagt bij aan het oplossen van veel vraagstukken rond milieu en klimaatverandering. Maar dan moet ‘landschap’ wel een doel worden, en niet de toevallige uitkomst zijn van allerlei ruimtelijke aanspraken op het landelijk gebied.

Euro's

Fractievergadering 22 november

De volgende fractievergadering van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta vindt plaats op 22 november, dit keer een dinsdag dus. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden voor deze digitale fractievergadering..