Nieuws

Vaststelling verkiezingsuitslag 2023

Definitieve uitslag: 5 zetels voor Water Natuurlijk¸ voorkeurszetel voor Esmée Pater uit Zwolle

Bij de verkiezingen van 15 maart heeft Water Natuurlijk zijn vijf zetels in Waterschap Drents Overijsselse Delta behouden. Bij het bekendmaken van de definitieve uitslag bleek dat de Zwolse Esmée Pater ruim voldoende stemmen had gekregen om met een voorkeurszetel in het bestuur te komen. Het aantreden van vier nieuwe AB-leden betekent ook een afscheid van vier huidige fractieleden.

Wereld Water Dag: wat kun jij doen?

Op Wereld Water Dag 22 maart staat water wereldwijd in de aandacht. Water is nodig voor al het leven. Wereldwijd zou iedereen toegang moeten hebben tot voldoende, schoon en veilig water. Toch hebben miljoenen mensen niet voldoende schoon water en sterven miljoenen kinderen aan ziektes die via water worden overgebracht. 

Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta

300 miljoen euro, daar ging het 7 maart over tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Op de agenda stond de kredietaanvraag “Realisatiefase HWBP stadsdijken”. Eerder had het AB al ingestemd met een bedrag van 31 miljoen, nu kwam daar nog eens 270 miljoen euro bij. Het grootste deel wordt betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar 10 procent komt voor rekening van WDOD, een slordige 30 miljoen dus. Een groot bedrag, maar daar staat een waterveilig Zwolle en omstreken tegenover.

Vechterweerd noord

Water Natuurlijk stemt in met wateraanvoerplan Vechterweerd

Voor de drinkwaterwinning Vechterweerd zijn met Vitens afspraken gemaakt voor een wateraanvoerplan om grondwaterstandsverlagingen in het aanliggende gebied te voorkomen. Voor de zuidzijde is dit jaren terug gerealiseerd. Water Natuurlijk heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 maart ingestemd met het wateraanvoerplan voor de noordzijde.