Gemengde gevoelens Water Natuurlijk over uitgeklede aanpak belastingstelsel

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Met gemengde gevoelens heeft Water Natuurlijk kennis genomen van het besluit van de Unie van Waterschappen om met een uitgekleed eisenpakket te gaan werken aan een nieuw belastingstelsel voor de waterschappen. Water Natuurlijk, de grootste partij in de waterschappen, zal in het verdere proces constructief maar kritisch blijven meedenken.

Blijkens het bericht op de UvW-site gaat het niet meer over de aanbevelingen van de OESO, die destijds de aanleiding waren voor het onderzoek naar een stelselherziening, en die door de waterschappen ook als leidende principes zijn geaccepteerd. Nu de focus alleen nog maar ligt op het oplossen van knelpunten, lijken principes als ‘de vervuiler betaalt’ buiten beeld geraakt. Dat is teleurstellend.

Externe procesbegeleider

Water Natuurlijk is positief over het besluit een onafhankelijke procesbegeleider te zoeken die de nieuwe stuurgroep zal ondersteunen, en dat er ruimte voor de waterschapsbesturen is gekomen om nog gewenste aanpassingen in te brengen. De veranderende omgeving vraagt immers van waterschappen dat zij daarbij blijven aansluiten.

Stakeholders betrekken

Belangrijk is dat voorts dat de nieuwe stuurgroep analyseert waarom het vorige voorstel is gestrand, om te voorkomen dat de eerdere bezwaren opnieuw leiden tot gebrek aan draagvlak voor een oplossing. Het nauwer betrekken van alle stakeholders, dus ook organisaties als Vereniging Eigen Huis, vindt de partij essentieel.

Constructief-kritisch

Nu de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen een besluit heeft genomen over het vormgeven van een nieuw belastingstelsel, zal Water Natuurlijk constructief en kritisch inbreng blijven leveren om zo bij te dragen aan een breed gedragen voorstel aan de minister.