Ter inzage: ontwerpbesluit legger

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Vanaf maandag 31 augustus ligt de legger oppervlaktewaterlichamen 2016 voor het beheergebied van Waterschap Groot Salland ter inzage. Ingezetenen en belanghebbenden kunnen binnen zes weken na deze datum een zgn. zienswijze over het ontwerpbesluit indienen.

De legger is een document dat bestaat uit leggerkaarten en -bladen. Op deze leggerkaarten en -bladen wordt de ligging van waterstaatswerken aangegeven die bij het waterschap in beheer zijn, alsmede de vorm, afmeting en constructie waaraan de waterstaatwerken moeten voldoen. Ook geeft de Legger aan wie de onderhoudsplichtigen zijn en wat de onderhoudsverplichtingen zijn (voor zover niet in de Keur opgenomen). Onder waterstaatwerken worden de watergangen verstaan en de daarbij behorende kunstwerken zoals stuwen en gemalen.
De wijzigingen in de ontwerplegger ten opzichte van de huidige legger zijn met name veroorzaakt door de uitvoering van projectplannen en vergunningen.

Voor wie meer wil weten: het ontwerpbesluit ligt elektronisch en op papier tr inzage op het hoofdkantoor van Waterschap Groot Salland, Dokter Van Thienenweg 1 te Zwolle. De legger is te vinden via deze website.