Uitgebreide presentatie kandidaten Water Natuurlijk

kandidatenlijst Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Eind november werd de kandidatenlijst vastgesteld. Nu presenteren de kandidaten van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta zich met een persoonlijk profiel op de site.

De 23 kandidaten komen uit het hele gebied, dat globaal loopt van Assen tot Deventer. Ze hebben uiteenlopende achtergronden, en brengen allen hun eigen ervaringen mee. “Het is mooi om te zien wat een breed scala aan kennis en ervaring er op de lijst staat” zegt lijsttrekker Marion Wichard. “Van praktische, inhoudelijke kennis tot politieke ervaring. Dat geeft me alle vertrouwen dat we ook in de komende vier jaar onze rol als volksvertegenwoordiger in het waterschapsbestuur op een prima manier kunnen invullen.”
Het complete overzicht van de kandidaten is te vinden op www.waternatuurlijkdodelta.nl/kandidaten.

Loten over lijstnummer

De officiële indiening van de kandidatenlijst vindt plaats op maandag 4 februari. Op deze “dag van kandidaatstelling” moeten de partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau. Van de 29 leden van het algemeen bestuur worden er 21 rechtstreeks gekozen op 20 maart. De overige zetels worden bezet door vertegenwoordigers van belangenorganisaties.
Welk lijstnummer Water Natuurlijk krijgt, wordt pas 8 februari bekend. Vanwege de fusie in 2016 wordt Waterschap Drents Overijsselse Delta als nieuwe organisatie beschouwd, en moet er geloot worden over de nummering van de lijsten.