verkiezingen

Obe Brandsma en Albert Smit

Afscheid en kennismaking tijdens de zomerborrel

Vrijdag 1 juli hield de fractie een zomerborrel, waarbij ook de leden waren uitgenodigd. Het was een moment van afscheid van Albert Smit, die onlangs de fractie verruilde voor het wethouderschap in Assen. Voor met name de nieuwe leden was het, met de sluitingstermijn van 31 juli voor kandidaatstelling, een goede gelegenheid om in gesprek te gaan over de komende waterschapsverkiezingen.

Rode potloden

Compromis geborgde zetels verdedigbaar voor Water Natuurlijk

Dinsdag 31 mei heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van D66 en GroenLinks over de geborgde zetels in de Waterschapsbesturen. Niet ongewijzigd, want de Kamer nam ook een amendement van de ChristenUnie aan: de geborgde zetels worden niet helemaal afgeschaft, maar beperkt tot vier per waterschap. Met dit compromis is Water Natuurlijk redelijk tevreden.

Water Natuurlijk legt watermeetlat langs verkiezingsprogramma’s

Op 17 maart zijn het landelijke, en geen waterschapsverkiezingen, maar nationaal beleid en wetgeving heeft wel gevolgen voor water(schappen). Vinden politieke partijen water belangrijk bij de verdeling van de ruimte in Nederland? Hebben ze aandacht voor natuur, biodiversiteit en waterkwaliteit? Water Natuurlijk legde de verkiezingsprogramma’s van 13 politieke partijen langs een watermeetlat.

Water Natuurlijk wil betrokkenheid inwoners ook buiten verkiezingstijd

Op 9 juli stond de evaluatie van de waterschapsverkiezingen op de agenda van het Algemeen Bestuur. Namens Water Natuurlijk bepleitte Tjoek Korenromp een betere afstemming met gemeenten over de bekendmaking van de uitslagen, een meer permanente campagne en meer inzet op diversiteit in het bestuur.