Vermindering geborgde zetels een feit

Landelijk Water Natuurlijk-voorzitter Peter Snoeren (l) en vice-voorzitter Wybren Bakker feliciteren Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) (r) met het succes voor de initiatiefwet die het aantal geborgde zetels in de waterschapsbesturen flink reduceert.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tot op het laatst bleef het spannend, maar met de publicatie in het Staatsblad op vrijdag 16 december is de initiatiefwet democratisering waterschappen van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) een feit. Inwoners van Nederland krijgen al bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen op 15 maart   2023 meer invloed in de samenstelling van de waterschapsbesturen. Water Natuurlijk is blij met deze nieuwe wet.

De nieuwe wet vermindert het aantal geborgde zetels. De zetels voor bedrijven verdwijnen helemaal. De agrarische sector en de natuurorganisaties mogen ieder nog twee zetels aanwijzen, en de verplichte geborgde zetel in het dagelijks bestuur van het waterschap is verleden tijd. De Eerste Kamer stemde op 29 november voor de invoering van de wet. Een motie in de Tweede kamer was nodig om de minister daadwerkelijk te bewegen om de wet voor de verkiezingen van maart 2023 van kracht te laten zijn.

Kort geding

Het bleef tot op het laatst spannend omdat de tijd tussen het besluit en de publicatie in het Staatsblad heel kort was. Bovendien spande de VBW, de Nederlandse Vereniging Waterschapsbestuurders namens bedrijven, een kort geding aan om de inwerkingtreding van de wet tegen te houden. Het argument was dat het passief kiesrecht geschonden zou worden: het bedrijfsleven zou zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. De Haagse rechtbank ging daar op 15 december niet in mee: in de besluitvorming rond de initiatiefwet zijn de belangen van het bedrijfsleven voldoende meewogen.
Daarmee stond niets de formele inwerkingtreding van de “De Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels” meer in de weg.

Bron: https://www.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-518.html