Waarom maait Waterschap Groot Salland de oevers zo vroeg?

De Soestwetering tusen Wijhe en Zwolle.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Onlangs verscheen op Waterforum.net het bericht dat herstel soortenrijkdom dijkgraslanden de dijken weerbaarder maakt. Een bericht dat Water Natuurlijk Groot Salland deelde op Facebook. Daarop ontvingen we een reactie: ‘Waarom heeft Groot Salland dan nu al alles weggemaaid op de dijk bij Kampen? Het was zo’n prachtig gezicht!’

Uiteraard heeft Water Natuurlijk navraag gedaan bij de afdeling beheer en onderhoud: het is natuurlijk niet de bedoeling dat er schade wordt toegebracht door te vroeg te maaien. Dat is nu ook niet gebeurd: maaien van de oevers gebeurt altijd in overleg met de ecologen van het waterschap, en er wordt rekening gehouden met de Flora- en Faunawet. Voor de dijken hanteert het waterschap al jaren natuurlijk dijkbeheer, d.w.z. geen bemesting en laat maaien. Het verhaal over soortenrijkdom die de erosiegevoeligheid van de dijk vermindert, past Waterschap Groot Salland dus al jaren toe.

Ecologie en logistiek

Puur ecologisch gezien zou je soms nog later moeten maaien, maar dat doet het waterschap alleen als er bijzondere soorten zijn die laat zaad zetten. Om logistieke redenen maait het waterschap soms wel wat eerder dan ecologisch gewenst zou zijn; anderzijds is het ook zo dat als je alles heel lang zou laten staan, dat niet meer extra variatie geeft, maar zorgt voor een holle zode, waar geen begroeiing meer op staat. Dit jaar was het waterschap overigens relatief laat met maaien, omdat door het koude voorjaar alle groen veel later is opgekomen dan normaal.