Water Natuurlijk informeert anderstaligen

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Om te kunnen stemmen bij de waterschapsverkiezingen moet je -in grote lijnen- voldoen aan drie voorwaarden: je bent 18 jaar of ouder, je bent niet uitgesloten van het kiesrecht, én je bent inwoner van een waterschap. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook veel expats stemrecht hebben. Water Natuurlijk helpt een grote groep anderstaligen met informatie in het Engels, Turks en Arabisch.

Voor veel Nederlanders is het waterschap een onbekende organisatie. Dat geldt nog sterker voor mensen die van elders komen. Niet-Nederlandse inwoners die toch weloverwogen hun stem willen uitbrengen, kunnen zich op de site van Water Natuurlijk laten informeren: in drie talen wordt informatie gegeven over de verkiezingen en de standpunten van Water Natuurlijk: in het Engels, het Turks en het Arabisch.

Meer informatie over welke niet-Nederlanders wel of geen kiesrecht hebben voor de waterschapsverkiezingen, is te vinden op de website van de Kiesraad.