Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

Fractielid Albert Smit beoogd wethouder Assen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin dit jaar kwam de partij van Albert Smit met 5 zetels in de Asser raad. Een onverwacht succes, dat werd beloond met deelname aan het nieuwe college. Daarin is Albert nu voorgedragen als wethouder. Dat betekent onvermijdelijk zijn vertrek uit de fractie.

Gele percelen door glyfosaat

Duurzaam gebruik pachtgrond mag worden beloond

Als er sprake is van duurzaam grondgebruik, kan het waterschap korting geven op de prijs die het hanteert bij het verpachten van zijn grond. Water Natuurlijk heeft positief gereageerd op de brief van het Dagelijks Bestuur waarin melding wordt gemaakt van deze mogelijkheid, en roept het DB op hier actiever bekendheid aan te geven.

Water Natuurlijk: sluit kringloop en versterk biodiversiteit bij beheer watersysteem

Vanaf 2018 is het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud op Maat (IBOOM) van kracht. In het Algemeen Bestuur van 19 april kwam de evaluatie aan de orde. Water Natuurlijk deelde de conclusie dat het beheer van het watersysteem goed op orde is, maar wil de komende jaren breder inzetten op sluiten van de kringloop en versterken van de biodiversiteit.

RWZI Echten

Echten Groen gas+ en circulair stap dichterbij

Op 19 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur unaniem ingestemd met het voorstel om 2 miljoen beschikbaar te stellen, voornamelijk om aan Enexis opdracht te kunnen geven tot een netwerkverzwaring bij de rioolwaterzuivering Echten. Daarmee wordt een mogelijk risico ondervangen dat de opleveringsdatum grote vertraging ondervindt.

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten.