Uit de fractie

‘Uit de fractie’ bevat berichten over activiteiten en ingenomen standpunten van de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.

“Pak proactieve rol bij Gebiedsgerichte aanpak Noordwest Overijssel”

Dat er forse opgaven liggen voor Noordwest Overijssel werd in de AB-vergadering van 23 maart 2021 nog maar eens bevestigd.  Niet alleen opgaven voor WDOD, maar ook voor de inliggende gemeenten, de provincie Overijssel en andere maatschappelijke organisaties. Opgaven zoals de veenweideproblematiek, natuur, biodiversiteit, klimaat, duurzaamheid, CO2, stikstof, energietransitie: de op dit moment bekende grote thema’s. Opgaven die het waterschap WDOD direct raken, nu, op de kortere termijn en op de langere termijn. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap een proactieve rol moet oppakken. 

Zorg over uitbreiding gaswinning door Vermilion

Inspreker mevrouw Eiting lichtte in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 februari een brief van Milieudefensie toe. Zij uitte daarin haar zorg rond de uitbreiding van de gaswinning en de gebrekkige informatie door het Canadese mijnbouwbedrijf Vermiljoen. Water Natuurlijk deelt die zorg.