Water Natuurlijk steunt onderzoek naar risico’s baggeren Zandwetering

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 29 juni heeft de fractie van Water Natuurlijk ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra realisatiekrediet van 375.000 euro voor het Water-op-Maat project Zandwetering Wijhe.

Het krediet is noodzakelijk om de kosten voor het stopzetten van de aanbesteding, onderzoek en de gestegen materiaalkosten op te vangen. De Zandwetering is 30 jaar geleden voor het laatst gebaggerd. Baggeren is voor delen van deze wetering noodzakelijk en draagt positief bij aan het halen van de KRW doelen, GGOR en iBoom.
Tijdens de aanbesteding heeft een lokale aannemer zijn twijfels geuit gezien de risico’s dat baggeren op een deel van het traject met zich meebrengt. De oevers en taluds kunnen instabiel worden en de infrastructuur kan verzakken. Genoeg reden om even pas op de plaats te maken en nader onderzoek te doen.

Monitoring grondwaterstanden

Ed Piek heeft namens de fractie positief gereageerd op het voorstel om de grondwaterstanden en de waterafvoer van de Zandwetering gedurende 2,5 jaar te monitoren. In het najaar van 2024 zal op basis van resultaten van de hydrologische en ecologische monitoring het besluit over de baggerwerkzaamheden worden heroverwogen. Gedurende die periode gaan andere noodzakelijke werkzaamheden zoals baggeren op een deel van 800 meter waar geen risico’s zijn wel door.