Water Natuurlijk wil doelstelling circulariteit in toekomstvisie waterketen, coalitie stemt tegen

Water in de stad
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Water Natuurlijk was in de AB vergadering van 5 maart een van de indieners van het amendement ‘stip op de horizon’. Doel: ook in de Toekomstvisie Waterketen 2050 en verder zichtbaar vasthouden aan de doelstelling om in 2050 als Waterschap Drents Overijsselse Delta 100 procent circulair te zijn.

Op initiatief van de ChristenUnie heeft Water Natuurlijk samen met deze partij en de Partij voor de Dieren een motie ingediend bij de behandeling van de ‘Toekomstvisie Waterketen 2050 en verder’. De drie partijen constateerden dat de doelstelling circulariteit ontbreekt in deze toekomstvisie.

Geen concreet doel

Fractievoorzitter Esmée Pater: “Circulariteit wordt 14 keer genoemd in het toekomstvisie waterketen, maar de doelstelling om als waterschap in 2050 100 procent circulair te zijn ontbreekt hierin. Terwijl we deze doelstelling wel al hebben vastgesteld als algemeen bestuur. Het zou dan logisch zijn om dit ook helder en duidelijk te benoemen in de toekomstvisie op de waterketen.”
De redenatie van de portefeuillehouder, dagelijks bestuurslid Miranda Wesselink, was dat de doelstelling wel vastgesteld is, maar dat we overal circulariteit al toepassen, dus dat het niet apart benoemd hoeft te worden in de watervisie.

Gemiste kans

De fractie Water Natuurlijk ziet dit als een gemiste kans: als we dit toch al doen én vastgesteld hebben als waterschap, horen we dit ook helder en duidelijk zichtbaar te maken in de toekomstvisie op de  waterketen.
Helaas heeft het amendement geen meerderheid aan voorstanders opgeleverd: de gehele coalitie stemde tegen. Water Natuurlijk vindt dat jammer, maar de koers voor een circulair waterschap in 2050 is in elk geval nogmaals op de agenda gezet.

 

Het amendement
Ingediende amendement CU stip op de horizon Toekomstvisie op de waterketen versie 5 mrt 24