Algemeen

vrouw in kajak

We zijn er even niet!

Tijdens het reces van het waterschap geniet ook de fractie van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta van de zomer en een welverdiende vakantie. Dat betekent niet dat we onbereikbaar zijn, maar antwoord op vragen kunnen wat langer op zich laten wachten dan gebruikelijk.
Vanaf 4 september zijn we weer paraat.
We wensen iedereen een fijne zomer.

Water Natuurlijk onderschrijft het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen

In het Maatschappelijk Manifest Bestrijdingsmiddelen roepen Natuur&Milieu, de Parkinson Vereniging en Parkinsonalliantie Nederland, de FNV en veel andere maatschappelijke organisaties de overheid op te zorgen voor natuurherstel en een gezonde omgeving waar alle Nederlanders veilig kunnen wonen, werken en recreëren. Water Natuurlijk onderschrijft dit Manifest.

Water Natuurlijk wil ambities Watervisie vasthouden bij begroting 2023

De oorlog in Oekraïne en de Coranacrisis leidt tot forse kostenstijgingen en een stijging van de belastingtarieven. In het Algemeen Bestuur van 29 november pleitte fractievoorzitter Obe Brandsma voor het vasthouden van de ambities van de Watervisie. Juist nu moeten we als waterschap samen optrekken met rijk en provincie in het landelijk gebied om netto kosten te besparen.

D66-senator Henk Pijlman (links) feliciteert zijn partijgenoot Tjeerd de Groot en GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet met het door beide Kamers loodsen van hun initiatiefwet (foto: D66).

Water Natuurlijk blij met verdere democratisering waterschap

Dinsdag 29 november heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel geborgde zetels van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) aangenomen. Water Natuurlijk is altijd voorstander geweest van het afschaffen van de geborgde zetels. Vermindering van het aantal van nu maximaal negen naar vier is een mooie stap op weg naar verdere democratisering van de waterschappen.