Algemeen

Water Natuurlijk-bestuurder Marion Wichard in bestuurders-top-50

Bij de landelijke verkiezing van de Beste Lokale Bestuurder was Marion Wichard genomineerd. Ze haalde de shortlist van 13 kandidaten niet, maar staat wel in de Top-50 van genomineerden. De voordracht kwam van collega-bestuurders van Water Natuurlijk elders in het land. “Alleen al de nominatie ervaar ik als een enorm compliment”, vindt ze.

waterpeil

Grondwater centraal op Wereld Waterdag 2022

Onze planeet bestaat voor 75 procent uit water en het is een essentieel deel van ons overlevingsproces, dus is het belangrijk goed met water om te gaan. Als waterschapspartij weten we dat natuurlijk als geen ander. De Verenigde Naties dachten daar in 1992 precies zo over, dus besloten zij naar aanleiding van een milieuconferentie een Dag op te richten. Sindsdien vieren we Wereld Waterdag ieder jaar op 22 maart. Vandaag staat grondwater centraal.

verkiezingen

Water Natuurlijk wenst alle groene partijen succes!

Water Natuurlijk is een echte waterschapspartij, en doet dus niet mee aan andere verkiezingen dan de waterschapsverkiezingen. De samenwerking met groene partijen in de gemeenten is echter belangrijk: ook gemeenteraden hebben verantwoordelijkheden rond water, bijvoorbeeld de waterkwaliteit.