Definitieve uitslag: 5 zetels voor Water Natuurlijk¸ voorkeurszetel voor Esmée Pater uit Zwolle

Vaststelling verkiezingsuitslag 2023
Vlnr: Karel Loohuis, Dirk-Siert Schoonman en Nynke de Lange vormen het Centraal Stembureau.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Bij de verkiezingen van 15 maart heeft Water Natuurlijk zijn vijf zetels in Waterschap Drents Overijsselse Delta behouden. Bij het bekendmaken van de definitieve uitslag bleek dat de Zwolse Esmée Pater ruim voldoende stemmen had gekregen om met een voorkeurszetel in het bestuur te komen.

“Dat is een felicitatie waard” zegt lijsttrekker Marion Wichard. “Met haar waterschapservaring is Esmée een waardevolle aanvulling op de fractie.” De overige leden van de nieuwe fractie zijn Amke Vrielink uit Dalfsen, Matthijs Jansen uit Witteveen (Midden-Drenthe) en Elsbeth Brandsma uit Deventer. “Het is opvallend dat ook Amke en Elsbeth aanzienlijk méér stemmen hebben gekregen dan voor een voorkeurszetel nodig is. Dat is echt een compliment aan beiden.”

De stemmen die de vijf hebben gekregen, zijn als volgt:

Marion Wichard 29.564
Amke Vrielink 5.191
Esmée Pater 4.934
Elsbeth Brandsma 4.775
Matthijs Jansen 1.433

Installatie

Sneu is het natuurlijk wel voor Wim Konter, die op de vijfde plaats stond. “Ik vind het enorm fijn dat hij als officiële fractievolger zijn kennis en ervaring wil blijven inzetten. Vooral op projecten rond dijkversterking is zijn inbreng heel waardevol.”
De fractievolgers worden op een later moment formeel toegelaten, de gekozen waterschapsbestuurders worden in een bijzondere vergadering op 29 maart geïnstalleerd.

Afscheid

Het aantreden van vier nieuwe bestuursleden voor Water Natuurlijk betekent ook het afscheid van vier huidige fractieleden. Fractievoorzitter Obe Brandsma had zich eerder al niet verkiesbaar gesteld, Ed Piek en Cees Zoon hebben geen zetel weten te veroveren. Wim Konter neemt eigenlijk maar half afscheid, aangezien hij als fractievolger betrokken blijft. De formele vergadering waarin afscheid wordt genomen van alle vertrekkende waterschapsbestuurders vindt plaats op maandag 27 maart.

Openbaar

Zowel deze vergadering als de installatievergadering op 29 maart is openbaar. Ze vinden plaats in het waterschapskantoor in Zwolle. Start is om 13.30 uur. Wie niet in de gelegenheid is om erbij te zijn, kan via de vergadering via livestream volgen.