Verkiezingen 2023

zitting centraal stembureau

Water Natuurlijk op 1

Vrijdagmiddag 3 februari 2023 om 17.00 uur kwam het verlossende woord van het centraal stembureau: de kandidatenlijst is definitief goedgekeurd, zodat we met lijst 1 de waterschapsverkiezingen van 15 maart kunnen ingaan. 

Logo's D66-GroenLinks_PvdA-Volt

Brede steun voor Water Natuurlijk van partijen in ‘algemene democratie’

Water Natuurlijk is een echte waterschapspartij, en doet dus ook bewust niet mee aan verkiezingen voor gemeenten, provincies of Tweede Kamer, bij het waterschap meestal aangeduid als de ‘algemene democratie’. Omgekeerd zijn er partijen die daar wél aan meedoen, maar niet aan de waterschapsverkiezingen. Vier daarvan hebben hun steun uitgesproken voor Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta.