Dijkgraaf definitief geïnstalleerd

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Het heeft even geduurd, maar dinsdag werd Herman Dijk beëidigd als voorzitter van het waterschap DODelta. In haar toespraak namens het hele AB vergeleek fractievoorzitter Marion Wichard hem met een dukdalf.

Al in het najaar van 2015 was Herman Dijk unaniem voorgedragen, maar de benoemingsmolen draaide traag: pas half mei werd zijn benoeming bij koninklijk besluit bekrachtigd. Omdat het waterschap statutair in Drenthe is gevestigd, kwam de Commissaris van de Koning uit die provincie op 31 mei naar Zwolle om de eed af te nemen.

Dukdalf

Als voorzitter van de grootste fractie sprak Marion Wichard namens het AB de dijkgraaf toe, en overhandigde ze hem een mini-dukdalf, als een symbool voor de positie die de dijkgraaf inneemt. Een dukdalf is van oudsher een houten constructie vóór een brug of sluis, vaak aan het begin van het remmingwerk. Remming dient om schepen zonder schade aan het kunstwerk, of averij aan het schip, de versmalling van de waterweg, dus brug ofsluis, in te geleiden. Als je het bestuur ziet als de kapitein van het waterschapsschip, is de dijkgraaf de dukdalf die zorgt dat het bestuur soepel door de sluis van de bestuurlijke processen en bestuurlijke besluitvorming kan manoeuvreren.
De steun van alle fracties werd gesymboliseerd door een wenskaartje aan de ‘kabel’ die om de dukdalf was geslagen.