Wat vinden jullie van de dijkwacht?

Kandidaat Ed Piek is ook lid van de vrijwillige hoogwaterbrigade.
.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De uitgebreide vraag is: “Ik ben met veel plezier dijkwacht en probeer uit te zoeken of waar ik stem nog invloed heeft op mijn vrijwilligersfunctie bij de waterschappen. Maar in jullie programma kan ik er niets over vinden. Kunnen jullie die vraag beantwoorden?”

Leuk om te horen dat u vrijwilliger bent voor het waterschap. Dat is iets wat Water Natuurlijk van harte toejuicht, al denken we eerlijk gezegd dat de meeste partijen dat wel doen.

Voor Water Natuurlijk is in ieder geval de binding met de mensen in het gebied een heel belangrijk thema. Zo belangrijk dat wij in december tegen de fusie met Reest en Wieden hebben gestemd: hierdoor ontstaat het (in oppervlakte) op een na grootste waterschap van Nederland. Het was bij dat besluit niet duidelijk hoe het nieuwe waterschap dat goede contact met de inwoners zou kunnen regelen; bovendien betekent de snelheid waarmee de fusie tot stand moet komen, dat er risico bestaat op onzorgvuldigheden.

Kleinschalig uitvoeren

Nu het fusiebesluit toch is genomen, zullen we daar natuurlijk aan meewerken. Dankzij ons wordt in elk geval “Grootschalig regisseren – kleinschalig uitvoeren” als leidend principe voor het nieuwe waterschap gehanteerd. Hoe dat in de praktijk vorm moet krijgen, weten we nog niet, maar onze fractie houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols: de opschaling mag niet betekenen dat het contact met de mensen in het gebied verloren gaat. Wij zien de dijkwachten als een heel goed voorbeeld van (ook de toekomstige) samenwerking met de inwoners. Shaun Donovan, de Amerikaanse minister van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, heeft dat onderdeel van ons omgaan met veiligheid ook als voorbeeld meegenomen naar New York. Daar zijn we trots op!