“Laat zien wat je doet aan duurzaamheid”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Hoe laten we onze inwoners zien wat het waterschap doet aan duurzaamheid, met welk resultaat, en niet in de laatste plaats met wie die resultaten worden bereikt? Water Natuurlijk stelde tijdens de Algemene Beschouwingen voor om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen.

Water Natuurlijk deed het voorstel voor zo’n jaarverslag omdat de ambities voor duurzaamheid groot zijn en de volle breedte van alle programma’s beslaan. Daardoor ontstaat het risico dat het zicht op de totale inspanningen verdwijnt. Water Natuurlijk vindt dat het waterschap een voorbeeldfunctie heeft. Het is daarom goed om zichtbaar te maken voor het AB en de belastingbetalers wat er op duurzaamheidsvlak gebeurt.

Een motie die WN achter de hand had gehouden om zo nodig in de tweede termijn in te dienen, bleek overbodig. Het DB nam het voorstel over.