Eindelijk overdracht stedelijk water Steenwijkerland

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterbeheertaken worden deels overgedragen van de gemeente naar het waterschap. Dat is het gevolg van de Waterwet, die is ingevoerd in 2009. Tijdens de AB-vergadering van 15 december 2020 is deze overdracht in de gemeente Steenwijkerland afgerond. Anna Veldhoen stemde namens Water Natuurlijk in met de overdrachtsovereenkomst.

In de gemeente Steenwijkerland was een lang traject nodig om goede afspraken te maken over het beheer en onderhoud, omdat de gemeente en het waterschap hiervoor een verschillende werkwijze hanteren. Water Natuurlijk is daarom blij dat deze hobbels samen zijn overwonnen en de overdracht nu zonder zorgen kan plaatsvinden. Vanaf januari 2021 is Waterschap Drents Overijsselse Delta dus verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de hoofdwatergangen in Steenwijkerland.