Erfgoedbeleid na stevige discussie vastgesteld

Door vrijwilligers van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer gerestaureerde dieselpomp bij gemaal Ankersmit in Deventer.
Door vrijwilligers van de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer gerestaureerde dieselpomp bij gemaal Ankersmit in Deventer.
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Waterschappen beroemen zich op hun lange en rijke geschiedenis. Het is dan ook niet gek dat er veel waterschapserfgoed is. Dijkstoelen en gemalen zijn de meest duidelijke voorbeelden ervan. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft nu vastgelegd hoe daarmee om te gaan. Water Natuurlijk is blij dat er nu beleid is, maar er ging wel een stevige discussie aan vooraf, en het DB voorstel haalde maar een krappe meerderheid.

Natuurlijk, ook in de afgelopen jaren paste het waterschap wel op zijn erfgoed. Het werd ook wel gezien als een mooie manier om het werk van het waterschap zichtbaar te maken. Maar overdreven veel aandacht was er niet, niemand was er echt mee bezig. De subsidieregeling die er was, werd dan ook niet veel gebruikt. Maar in het bestuursakkoord werd er van erfgoedbeleid wel degelijk een punt gemaakt. Alle reden dus om het beleid maar eens goed op papier te zetten.

Aansluiting zoeken bij betrokken vrijwilligers

Piet de Noord toonde zich namens Water Natuurlijk tevreden over de brede insteek die werd gekozen. Het gaat nu bij waterschapserfgoed niet alleen om gebouwen en kunstwerken zoals sluizen, maar ook om waterschapsinventaris, gereedschappen en archieven. En er is een duidelijk verband gelegd met ruimtelijke kwaliteit. Bij het werk in het landschap is er nu ook aandacht voor oude waterlopen, dijken en kaden enz. Mooi om de waterschapsgeschiedenis op die manier “leesbaar” te maken, vond Piet de Noord. Hij wees ook op kansen die het samenwerken met vrijwilligers, in historische verenigingen en erfgoedorganisaties, biedt. Daar zit veel deskundigheid en betrokkenheid. Het Dagelijks Bestuur stelde voor om iemand voor twee dagen per week met het erfgoed bezig te laten zijn, en die kan dan volgens Water Natuurlijk goed de verbinding leggen met die vrijwilligers.

Een forse discussie

Die twee dagen per week bleken een breekpunt in het algemeen bestuur. CDA en VVD hadden warme woorden over voor water op papier stond, maar wensten er geen uur en geen cent extra aan te besteden. De fractie van Ongebouwd steunde hen daarin. Het CDA stelde zelfs voor de subsidieregeling maar af te schaffen, maar daar voelde verder niemand voor. Een amendement van de fractie Bedrijven werd door de Dagelijks Bestuur omgebouwd naar het besluit om dan in elk geval voor twee jaar de extra tijd beschikbaar te stellen, en daarna opnieuw te beslissen. Daarvoor bleek een meerderheid te zijn, met de stemmen van onder meer CDA en VVD tegen.

 

2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Adriaan Velsink
Gast
Adriaan Velsink
5 februari 2019 13:00

Hoewel spannend is dit een mooi resultaat. Overigens heeft WDOD al goede stappen gezet bij inventarisatie van het watererfgoed. Als Heemschutter hoop ik samen met het waterschap bij te dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en het ontwikkelen van het culturele erfgoed.