Extra AB-vergadering 8 september

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Op 8 september is er een extra vergadering van het Algemeen Bestuur ingelast. Dit geldt ook voor het bestuur van Waterschap Reest en Wieden. De locatie voor beide vergaderingen is dezelfde: het waterschapskantoor in Meppel.

Het gebeurt niet vaak dat het waterschap buiten het eigen kantoor vergadert, en ook het tijdstip van 20.30 uur is ongebruikelijk. Dit hangt samen met de fusie: er moeten op korte termijn gelijkluidende besluiten worden genomen over het verstrekken van een krediet voor de huisvesting en over een voorstel voor de kostentoedeling. Omdat er voor 8 september al een (besloten) themabijeenkomst voor de besturen van beide fusiepartners was gepland, is besloten om deze datum te gebruiken voor een officiële vergadering.

Vanzelfsprekend zijn ook deze AB-vergaderingen openbaar. De agenda met bijbehorende stukken is te vinden op de site van Waterschap Groot Salland.