GBLT wil dienstverlening verbeteren

GBLT
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Eind oktober besluit het AB van Waterschap Groot Salland over een begrotingswijziging van het GBLT. Een beetje technisch, maar wel belangrijk onderwerp. De inspraak is gestart.


Waterschap Groot Salland werkt voor de inning van de belastingen samen met andere waterschappen en gemeenten in het belastingkantoor GBLT. Dat zorgt ervoor dat iedere belastingplichtige een passende aanslag zuiveringsheffing en watersysteemheffing krijgt, en int de belastingen. Belangrijke taken, die de inwoners en de bedrijven onmiddellijk raken.

GBLT is een zgn. gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de deelnemende gemeenten en waterschappen samen het bestuur vormen, en de kosten delen. Het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland moet instemmen met de jaarlijkse begroting van GBLT, en de begroting van GBLT ligt ook steeds ter inzage voor iedereen.

Meer geld voor gegevensbeheer en klantvriendelijkheid

In oktober komt er een wijziging van de begroting 2015 van GBLT op de agenda van het algemeen bestuur, de wijziging is nu ter inzage gelegd. Wat verandert er? We noemen enkele punten.

  • Er wordt een flink bedrag extra besteed aan het gegevensbeheer. Belangrijk, de gegevens waarop de belastingaanslag is gebaseerd moeten kloppen.
  • De (telefonische) bereikbaarheid van GBLT voor de klanten wordt verbeterd. Daar is door de fractie van Water Natuurlijk al vaker op aangedrongen. We kregen er ook klachten over.
  • Verder wordt er extra geld ingezet voor de afwerking van “no cure no pay” bezwaren. Commerciële bureaus benaderen belastingplichtigen en bieden aan bezwaar te maken tegen vaststelling van de WOZ-waarde. Krijgt de belastingplichtige gelijk, dan moet hij/zij een deel van de teruggave aan het bureau betalen. Als er geen teruggave komt, dan kost het de belastingbetaler niks. Voor de waterschappen is dit niet van toepassing, voor de gemeenten wél. Die vinden het geen plezierige ontwikkeling, maar er is volgens Water Natuurlijk maar één antwoord op: zorg ervoor dat de gegevens en dus ook de aanslagen correct zijn. Dan is voor deze bureaus geen geld meer te verdienen.

De begrotingswijziging is te vinden op officielebekendmakingen.nl. Bezwaren kunnen tot 12 oktober a.s. worden ingediend.