“Water in de kelder, wat nu?”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Er staat regelmatig water in mijn kelder. Kan het waterschap dat verklaren, of beter nog: er iets aan doen?” Deze vraag kregen we onlangs van een inwoner van Kampen.


Ook bij anderen in zijn straat blijkt het grondwater regelmatig zo hoog te staan dat kelders en kruipruimtes vochtig zijn. De Kampenaar had zijn vraag al aan de gemeente gesteld; die vertelde dat het niet aan het riool ligt, maar wat er dan wél aan de hand was, werd niet duidelijk.
Via Water Natuurlijk werd de deskundigheid van het waterschap ingeroepen. Paul Penning, bij Waterschap Groot Salland gebiedsbeheerder voor het stedelijk gebied, kwam direct in actie. Daarbij bleek dat de gemeente, die bij dit soort vragen het eerste aanspreekpunt is, al wel bezig was met verder onderzoek, maar dat per abuis niet alle betrokkenen de berichten daarover hadden ontvangen. Meer informatie volgt dus nog op een later moment.

Meerdere mogelijke oorzaken

Paul Penning kon niet veel méér zeggen dan dat er meerdere oorzaken mogelijk zijn. Dat kan een nieuwe rioolbuis zijn, die minder poreus is dan de oude, zodat grondwater niet meer in het riool terechtkomt en dus naar de zuivering wordt afgevoerd, maar het zou ook een verstopte drain kunnen zijn. Pas als de gemeente het onderzoek heeft uitgevoerd, komt er meer duidelijkheid.

Klimaatverandering

Volgens Penning komen overigens meldingen over hoog grondwater in de stad met grotere regelmaat voor dan vroeger: mogelijk door de klimaatveranderingen en daarmee gepaard gaande steeds heftiger buien is er vaker een hogere grondwaterstand in de stad. Water Natuurlijk ziet hierin een bevestiging dat aandacht voor de klimaatactieve stad hoognodig is, zowel bij het waterschap als bij de gemeente én bij de inwoners, want ook die kunnen veel zelf doen om wateroverlast te voorkomen.