“Het is zeker een taak van waterschappen om in het buitenland actief te zijn”

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Als Water Natuurlijk-fractie zijn we bijzonder blij met de Blue Deal die ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de gezamenlijke waterschappen op 22 maart sloten. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vond zelfs dat het zeker een taak van waterschappen is om in het buitenland actief te zijn.

Dankzij de Blue Deal gaan we gezamenlijk internationaal nog meer waterexpertise inzetten. Doel is om wereldwijd 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden beter te beschermen tegen water, en te zorgen dat ze toegang hebben tot voldoende en schoon water.
Lees meer over deze Blue deal of over internationale samenwerking van ons eigen waterschap op de site van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Vanzelfsprekende inzet in buitenland

Voor Water Natuurlijk is het vanzelfsprekend dat ons Waterschap Drents Overijsselse Delta actief is in het buitenland. Wij zijn altijd al een groot voorstander van internationale samenwerking. De knowhow die we in Nederland hebben opgebouwd, kunnen ze in andere landen goed gebruiken. Zo werkt Drents Overijsselse Delta al jaren vruchtbaar samen in projecten in o.a. Burkina Faso en Zuid-Afrika. Deze inzet wordt nu nog effectiever door de ‘Blue Deal’ .

In het Algemeen Bestuur wordt er door andere partijen nog wel eens aan getwijfeld of dit een taak van waterschappen is. De fractie van Water Natuurlijk heeft nooit twijfel laten bestaan over ons standpunt. We voelen ons dan ook erg gesteund door minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen (VVD). In een interview in het blad Waterschap zegt ze dat waterschappen een onmisbare schakel zijn.

Lees het hele interview, en meer over internationale samenwerking op de site van de Unie van Waterschappen.