Inspiratie op Deltacongres

Deelsessie over zoetwater op Deltacongres
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Donderdag 3 november waren DB-lid Hans de Jong en fractievoorzitter Marion Wichard op het Nationale Deltacongres. Een drukbezocht en inspirerend event voor iedereen in Nederland die te maken heeft met water. Er was ook buitenlandse belangstelling voor onze aanpak.

Het congres, dit keer in Den Bosch, was een coproductie van de Deltacommissaris en zijn team met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten, bedoeld voor maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overhede. Bij diverse onderdelen van het dagvullende programma waren ook gasten vanuit elders in de wereld: zie lieten zich onder meer inspireren door de Nederlandse ervaringen met watergovernance.

Interactieve sesses

Na een plenaire start in de ochtend waren er diverse interactieve deelsessies, zoals waterveiligheid en nieuwe normering in de praktijk, de zoetwatervoorziening, en de aanpak van ruimtelijke adaptatie. Voor Water Natuurlijk is dit laatste een belangrijk thema: het gaat erom hoe steden beter kunnen worden ingericht om de effecten van de klimaatverandering te verminderen: hoe voorkom je bijvoorbeeld wateroverlast bij hevige buien, of hoe zorg je dat bij een hittegolf de temperatuur in de stad niet onnodig stijgt.
De dag werd afgesloten met een druk bezochte “Deltaparade” waar bij allerlei stands gelegenheid was om kennis op te doen en van gedachten te wisselen.