Integriteitsregels, maar geen actieve publicatie

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de vergadering van 31 mei heeft het algemeen bestuur verschillende regelingen rond integriteit vastgesteld. Het voorstel van Water Natuurlijk om declaraties van dagelijks en algemeen bestuur en een overzicht van ontvangen cadeaus actief op de site te publiceren, kon helaas niet op een meerderheid rekenen.

Zowel voor het algemeen als het dagelijks bestuur en de medewerkers zijn gedragscodes opgesteld. Die zijn ook van toepassing op fractievolgers, die bij aantreden deze code dienen te ondertekenen.
Hoewel regels belangrijk zijn, gaat het vooral om het besef wat wel en niet kan. Binnen de organisatie wordt gelukkig veel aandacht besteed aan de dilemma’s waarmee de medewerkers te maken kunnen krijgen.

Passief openbaar

Een voorstel van fractievoorzitter Marion Wichard om het voorbeeld van Waterschap Zuiderzeeland te volgen en declaraties van DB en AB en overzichten van eventueel ontvangen geschenken actief te publiceren, werd helaas niet ondersteund door de vergadering. Dergelijke overzichten zijn ‘desgevraagd’ wel beschikbaar voor AB-leden en derden, aldus de voorzitter.