Is het onder water zetten van veen wel of niet goed?

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

We kregen een vraag over de klimaateffecten van veengronden: “Ik las dat er bij vernatting van veen methaangas vrij komt. Dat gas is vele malen erger dan CO2. Betekent dit dat het onder water zetten van veengronden waar sprake is van bodemdaling geen goed idee is?”
Het korte antwoord is: het omgekeerde is het geval. Juist bij ontwatering komt gas vrij en vindt tegelijk (grotendeels onomkeerbare) inklinking plaats. Een constant grondwaterniveau kan dat voorkomen.

Hoosbuien

Er is wel een ander aspect: als grond onder water komt te staan, bijvoorbeeld na een hevige hoosbui, wordt de aanwezige stikstof in de bodem omgezet in lachgas (N2O, ook een broeikasgas) . Dat gaat dus niet over het grondwaterpeil waar het waterschap invloed op heeft, maar over water van bovenaf. Helaas komen die hevige stortbuien steeds vaker voor.

Meer informatie

Wie het naadje van de kous wil weten: er is een heuse Bodemacademie die objectieve en geverifieerde kennis aanbiedt over duurzaam bodembeheer in de landbouw.  De veenweideproblematiek is ook in Waterschap Drents Overijsselse Delta een belangrijk onderwerp. Op onze website hebben we er daarom een aparte hoofdstuk aan gewijd: klik hier.

1 Reactie
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
J.Pol
Gast
J.Pol
5 maart 2019 14:26

Zolang er geen water van boven komt , zal het water van beneden niet gaan stijgen, dus sloten vol gooien c.q. pompen en geen of matig afvoer is de boodschap om grond waterpeil te laten stijgen. Ook water hergebruiken en niet afvoeren na gebruik zal het peil laten stijgen, zie zuid-oost Drenthe, nadat de ENKA het aantal putten had verminderd.