Kan ik op twee kandidatenlijsten staan?

verkiezingen
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

We kregen de vraag van iemand die van plan is om te verhuizen naar het gebied van Drents Overijsselse Delta, en daarom graag op de kandidatenlijst voor Water Natuurlijk in ons gebied wil. Kan dat wel als hij al in een ander waterschapsgebied op de Water Natuurlijk-lijst staat?

Het antwoord is: ja, het kan, onder voorwaarden. De regels van Water Natuurlijk zijn geen belemmering, maar wel stelt de Kieswet bepaalde eisen.

Verhuizen

Iemand mag kandidaat staan in het waterschapsgebied waar hij woont, en bij de verkiezing kandidaat zijn in één ander waterschap. De kandidaat moet dan een verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. Daarmee geeft hij aan bereid te zijn om te verhuizen als hij wordt gekozen. Als lid van het Algemeen Bestuur ben je tenslotte volksvertegenwoordiger, en die moet altijd wonen in het gebied waarvoor hij als vertegenwoordiger optreedt. Die verklaring hoeft nog niet afgegeven te worden bij de interne Water Natuurlijk-procedure, maar moet er wel zijn op het moment dat de lijst officieel wordt ingediend.

Let op: iemand kan maar één verklaring van voorgenomen vestiging inleveren. Als iemand zich meerdere keren kandidaat heeft gesteld buiten het eigen waterschap, dan schrapt het centraal stembureau de naam van die kandidaat van al die lijsten!

Gekozen, maar niet verhuisd?

Wat gebeurt er als iemand (nog) niet in het gebied woont, maar toch wordt gekozen? Na de vaststelling van de verkiezingsuitslag worden de vereisten voor het lidmaatschap van het waterschapsbestuur getoetst tijdens het zogenaamde geloofsbrievenonderzoek. Wie dan buiten het gebied woont, is niet benoembaar, en valt dus automatisch af.

De precieze regels zijn te vinden in art. H 7 en art. I 6 van de Kieswet.