Water Natuurlijk feliciteert Matthijs Nijboer

Matthijs Nijboer
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

Matthijs Nijboer is vanaf 1 september de nieuwe directeur van Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Water Natuurlijk feliciteert hem graag met deze benoeming en rekent op een goede samenwerking.

Deventernaar Nijboer is de opvolger van Godelieve Wijffels, die onlangs na zes jaar scheid nam van NMO. Voor haar functie bij NMO was Godelieve actief als lid van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Groot Salland, en in 2007 een van de grondleggers van waterschapspartij Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk hoopt met Matthijs Nijboer een even warme relatie te kunnen onderhouden als met Godelieve. Gezien zijn achtergrond, onder meer als directeur Duurzaamheid en Energie bij Atrivé (dochter van Tauw) en zijn uiteenlopende nevenfuncties met een sterke maatschappelijke betrokkenheid heeft Water Natuurlijk alle vertrouwen dat de aandacht voor natuur, milieu en landschap, en vanzelfsprekend ook water, ook bij hem in goede handen zijn.