Meer geld nodig voor voorbereiding dijkverbetering Zwolle-Olst

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

De 7,5 miljoen euro die voor het HWBP-project Dijkverbetering Zwolle-Olst werd gevraagd aan het Algemeen Bestuur, komt bovenop het in september 2020 aangevraagde voorschotkrediet van 14,8 miljoen. De uitwerkingen van het voorkeursalternatief van dit complexe project blijkt meer tijd te vragen dan voorzien. Water Natuurlijk had enkele kritische vragen, maar kon na toelichting instemmen met het kredietvoorstel.

Om de lopende projectprocessen te continueren en de subsidieaanvraag bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zorgvuldig in te dienen, is deze aanvulling nodig, zo was de verklaring. Het gaat nog steeds om een voorschot op de al begrote totale kosten van het project.

Financiële risico’s beheersbaar

Naast de vraag of de gemelde vertragingen impact hebben op de samenwerking met partners, was de hamvraag volgens Wim Konter of deze aanvullende kosten ook in de subsidieaanvraag meegenomen kunnen worden, temeer omdat er ook huisvestingskosten van het projectteam onder vallen. Portefeuillehouder Breun Breunissen nam de grootste zorg weg.  De samenwerking met de omgeving en partners liep op alle fronten vooralsnog naar wens. Daarbij is de verwachting dat alle voorschotkosten ondergebracht kunnen worden onder de HWBP-subsidie. Maar bij dit project zijn grote bedragen gemoeid. Een nu als klein beoordeeld risico, kan grote financiële consequenties hebben. Maar gezien de goede afstemming met de programmadirectie HWBP ziet het daar nu niet naar uit, aldus de portefeuillehouder.

Dankzij deze toelichting kon Win Konter namens Water Natuurlijk instemmen met de aanvulling van het voorschotkrediet.