Wim Konter

De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer.

Water Natuurlijk stemt in met voorschotkrediet HWBP project Mastenbroek – IJssel

Agendapunt 7a van de AB-bijeenkomst op 1 november betrof het voorbereidingskrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ) Mastenbroek–IJssel. De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel. 

Stenendijk bij Hasselt

Fractie Water Natuurlijk op “dijkexperience” Stenendijk in Hasselt

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseerde Waterschap Drents Overijsselse Delta een “dijkexperience” bij het project Stenendijk te Hasselt. Water Natuurlijk maakte van deze kans graag gebruik. Immers: de fractie had bij de behandeling van dit bijzondere, integrale project in de bestuurszaal volmondig ingestemd. Dit was dé mogelijkheid om te beoordelen of de vertaling van bestuursdocument naar uitvoering op een juiste wijze plaatsvindt.

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten. 

damwanden

Voorschot van 10 miljoen: fors, maar onvermijdelijk

Voor de dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn veel lange damwanden nodig. Vanwege de oorlog in Oekraïne staat de levering daarvan onder druk. Om tijdige beschikbaarheid van de damwanden te garanderen, vroeg het dagelijks bestuur een voorschotkrediet van 10 miljoen euro. Een fors bedrag, zo vond ook de portefeuillehouder. 

Zwartewater Zwolle

Werk aan waterveiligheid Zwolse Stadsdijken stap verder

In het AB van 22 maart 2022 stond het projectplan “Waterwet Stadsdijken Zwolle” op de agenda. De vraag aan het AB was om het projectplan, inclusief de onderliggende onderzoeken en documenten, vast te stellen. Dat gebeurde ook. Nu is het aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel om het plan goed te keuren, zodat verder gewerkt kan worden aan een optimale waterveiligheid in en rond Zwolle.