Wim Konter

Water Natuurlijk stemt in met duurste project ooit van Waterschap Drents Overijsselse Delta

300 miljoen euro, daar ging het 7 maart over tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur. Op de agenda stond de kredietaanvraag “Realisatiefase HWBP stadsdijken”. Eerder had het AB al ingestemd met een bedrag van 31 miljoen, nu kwam daar nog eens 270 miljoen euro bij. Het grootste deel wordt betaald door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar 10 procent komt voor rekening van WDOD, een slordige 30 miljoen dus. Een groot bedrag, maar daar staat een waterveilig Zwolle en omstreken tegenover.

Water Natuurlijk akkoord met 61 miljoen voor dijkverbetering Zwolle-Olst

Het Algemeen Bestuur behandelde op 13 december 2022 de finale kredietaanvraag voor de planfase van het project IJsselwerken Zwolle-Olst. Voor deze planfase is een totaalkrediet van 61 miljoen euro nodig, waarvan ca. 10% voor rekening komt van het waterschap. Water Natuurlijk gaat bij zo’n bedrag niet over één nacht ijs, maar het voorstel was helemaal in lijn met de deelkredieten waarmee al eerder was ingestemd. Ondanks zorgen over het toenemende risico op kostenstijging stemde Wim Konter daarom toch in met de kredietaanvraag.

Zijn we nog veilig nu de dijken niet voldoen?

Agendapunt 5d van de Algemeen Bestuursvergadering van 13 december betrof de “Terugkoppeling resultaten eerste landelijke wettelijke beoordeling primaire waterkeringen WDODelta”. Ondanks het belang en de grote hoeveelheid bijlagen een hamerstuk. Toch vroeg Water Natuurlijk in de AB-vergadering hiervoor aandacht.

De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer.

Water Natuurlijk stemt in met voorschotkrediet HWBP project Mastenbroek – IJssel

Agendapunt 7a van de AB-bijeenkomst op 1 november betrof het voorbereidingskrediet voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP ) Mastenbroek–IJssel. De IJsseldijk tussen Zwolle (Westenholte) en IJsselmuiden beschermt de polder Mastenbroek tegen hoogwater vanaf de IJssel en gevolgen door storm vanaf het IJsselmeer. Water Natuurlijk stemde in met het voorstel. 

Stenendijk bij Hasselt

Fractie Water Natuurlijk op “dijkexperience” Stenendijk in Hasselt

Op woensdag 5 oktober 2022 organiseerde Waterschap Drents Overijsselse Delta een “dijkexperience” bij het project Stenendijk te Hasselt. Water Natuurlijk maakte van deze kans graag gebruik. Immers: de fractie had bij de behandeling van dit bijzondere, integrale project in de bestuurszaal volmondig ingestemd. Dit was dé mogelijkheid om te beoordelen of de vertaling van bestuursdocument naar uitvoering op een juiste wijze plaatsvindt.

Beschoeiing, bruggen en baggeren: onderhoud of investering?

Op de agenda van het AB van 19 april 2022 stond onder de hamerstukken het project “Groot onderhoud de Beek, IJsselmuiden”. Ondanks de status hamerstuk vroeg Water Natuurlijk aandacht voor dit project. Geen vragen of opmerkingen over het voorstel zelf, maar een vraag naar aanleiding van: heeft het Dagelijks Bestuur wel voldoende zicht op het risico dat bij beschoeiingen, bruggen en baggeren het onderhoud verandert in investeringen vanwege de complexiteit en omvang van de kosten.