“Moet een lijstduwer ook het aanmeldformulier invullen?”

Rode potloden
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

“Ik wil me aanmelden voor de kandidatenlijst, maar als lijstduwer, dus een beetje onderaan. Moet ik dan toch het aanmeldingsformulier invullen?”

Deze vraag kwam van iemand die niet de ambitie heeft om direct in het waterschapsbestuur te komen, maar wel wil laten zien dat zij Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta als groenste partij in het waterschap steunt.

Voorkeursstemmen

Dat juichen we natuurlijk van harte toe: het is fijn als op de lijst van Water Natuurlijk zichtbaar is dat er brede steun is voor onze groene idealen, ook al is dat als lijstduwer ergens onderaan de lijst. Maar ‘lijstduwer’ is geen juridische status: de kieswet kent alleen kandidaten. Zodra iemand op de lijst staat, zelfs als dat op de vijftigste plaats zou zijn, bestaat de mogelijkheid dat die met voorkeursstemmen gekozen wordt.

Globaal is ook goed

Water Natuurlijk wil daarom graag dat álle kandidaten het aanmeldingsformulier invullen, inclusief de bijbehorende integriteitsverklaring. Je kunt er bij het invullen natuurlijk wel voor kiezen om dat wat globaal te doen, en bijvoorbeeld bij motivatie niets in te vullen, of alleen dat je als lijstduwer je steun zichtbaar wilt maken.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.