Motie biodiversiteit aangehouden

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 29 januari bracht Water Natuurlijk een motie biodiversiteit in. Doel: het waterschap te laten aansluiten bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. De portefeuillehouder vond dat te vroeg: hij werkt nog aan een notitie hierover. Wel beloofde hij in de volgende vergadering duidelijkheid te geven over de planning.

Water Natuurlijk vindt dat er wat meer vaart gemaakt mag worden rond de aandacht voor de soortenrijkdom in Waterschap Drents Overijsselse Delta. De portefeuillehouder heeft weliswaar warme woorden over wat het waterschap doet aan biodiversiteit, maar fractievoorzitter Marion Wichard wil graag dat er wat concretere en zichtbaarder stappen worden gezet.

Samenwerken aan herstel

Aansluiten bij het landelijke Deltaplan Biodiversiteitsherstel kan daarbij helpen. Dit is een initiatief van een brede coalitie van partijen, van natuurorganisaties tot LTO*1. Het Deltaplan beoogt een aanpak waarbij grondgebruikers worden gestimuleerd en gewaardeerd voor prestaties die bijdragen aan herstel van flora en fauna. Een betere samenwerking kan het biodiversiteitsverlies ombuigen naar herstel, zodat de natuur zich beter kan aanpassen aan klimaatverandering.
De kwartiermakers*2 van het Deltaplan hebben inmiddels een beroep gedaan op overheden, bedrijven en (belangen)organisaties om aan te sluiten bij dit Deltaplan Biodiversiteitsherstel, en gezamenlijk natuur en economische ontwikkeling met elkaar te verbinden en zo onze kwaliteit van leven – en die van toekomstige generaties – te borgen. Een streven waar Water Natuurlijk zich helemaal in kan vinden.

Motie aangehouden

De oproep van Water Natuurlijk om ook als Waterschap Drents Overijsselse Delta aan te sluiten, werd sympathiek gevonden, maar niet alle partijen hadden zich voldoende kunnen verdiepen in het Deltaplan. Ook wilde de portefeuillehouder eerst aan de slag met het plan dat hij in een eerdere AB-vergadering over het watersysteembeheer had toegezegd. Op de vraag van Water Natuurlijk zegde hij toe in de volgende AB-vergadering in elk geval een planning daarvoor te zullen geven.
Met deze toezegging kon Water Natuurlijk leven; de motie is daarom aangehouden tot de (extra) AB-vergadering van 28 februari.

*1 Initiatiefnemers: (Netherlands Ecological Research Network (NERN) in samenwerking met BoerenNatuur, Commonland, Duurzame Zuivelketen, Federatie Particulier Grondbezit, IUCN NL, LandschappenNL, LTO Nederland, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, Royal Agrifirm Group, Rabobank, SoortenNL, Stichting Natuur en Milieu, Unilever, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds en Werkgroep Grauwe Kiekendief)
*2 Kwartiermakers: Agrifirm, BoerenNatuur, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Duurzame Zuivelketen, LTO Nederland, Naturalis Biodiversity Center, Natuur en Milieu Federaties, Natuurmonumenten, Netherlands Ecological Research Network (NERN), Rabobank, Stichting Veldleeuwerik, Vlinderstichting en het Wereld Natuur Fonds

 

motie-biodiversiteitsherstel
2 Reacties
Nieuwste
Oudste
Inline reacties
Bekijk alle reacties
Thijs Belgers
Gast
Thijs Belgers
4 februari 2019 11:35

Het Deltaplan Biodiversiteit gelezen hebbende valt mij op dat vooral het accent ligt op de droge natuur. De biodiversiteit van onder water leven mis ik. Als vliegvisser constateer ik zowel in ons eigen land als in het buitenland een achteruitgang van de biomassa aan eendagsvliegen, kokerjuffers, steenvliegen en vlokreeften. De zogenaamd verbeterende waterkwaliteit lijkt geen garantie voor een beter insectenleven… Lees verder »