Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat

FacebookTwitterLinkedInWhatsAppEmailPrintMastodonShare

In de AB-vergadering van 30 november sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit. Er is een mooi voorlopig resultaat geboekt, ondanks de perikelen rond Corona en de krappe arbeidsmarkt.

Hij baseerde zijn oordeel op de tweede Bestuursrapportage. Die geeft een beeld van de uitvoering van de voorgenomen projecten. Water Natuurlijk zag dat de meeste projecten volgens planning zijn uitgevoerd. Een klein deel is vertraagd.

De verwachting is dat het jaar uiteindelijk afgesloten kan worden met een positief saldo van 6 miljoen euro, deels door meevallende belastinginkomsten en een klein deel door vertraging van projecten. De jaarrekening die in het voorjaar op de agenda komt, zal duidelijk maken of dat beeld ook klopt.