bestuursrapportage

Ondanks beperkingen Corona mooi voorlopig resultaat

In de AB-vergadering van 30 november sprak fractievoorzitter Obe Brandsma zijn waardering uit. Er is een mooi voorlopig resultaat geboekt, ondanks de perikelen rond Corona en de krappe arbeidsmarkt.

Jaarrekening 2017: geld over door achterblijvende investeringen 

Het was al geen nieuws meer: het waterschap kon in 2017 de ambitieuze plannen niet waarmaken. Vooral de investeringen bleven achter. Eind vorig jaar werd al gemeld dat er waarschijnlijk 7,8 miljoen euro minder zou worden uitgegeven; bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 bleek dat die verwachting klopte.

verdeling van de uitgaven van Waterschap Drents Overijsselse Delta 2016

Gemengde gevoelens bij jaarverslag 2016

Het jaarverslag 2016 van Waterschap Drents Overijsselse Delta maakt duidelijke dat 2016 een jaar was met twee gezichten. De fusie was dit eerste jaar succesvol. De financiële verslaggeving is op orde. Maar van de voorgenomen investeringen bijvoorbeeld is slechts 60% ook tot stand gekomen. Water Natuurlijk wil er een tandje bij.

Waterschap krijgt dikke voldoende op rapport

Negen maanden na de fusie kun je vaststellen dat Waterschap Drents Overijsselse Delta goed op koers ligt. Dat blijkt uit de tweede bestuursrapportage, waarin de ontwikkelingen tot en met september zijn beschreven. Vooral de betere inzet van de deskundigheid van het eigen personeel valt bij Water natuurlijk in goede aarde. Waarschijnlijk kan het jaar worden afgesloten met een positief resultaat van € 2,3 miljoen.