Nieuws uit de fractie en meer van Water Natuurlijk Drents Overijsselse Delta

Blijven genieten in, op en rond het water

Een evaluatie van het beleid recreatief medegebruik voor gronden van het waterschap stond op de agenda van de bestuursvergadering van 19 april. Het dagelijks bestuur stelde voor het huidige beleid voort te zetten met een jaarlijks budget van 50.000 euro voor de subsidieregeling ‘Genieten van Water’  tot 2027. Ed Piek vroeg meer aandacht voor het bekend(er) maken van de subsidieregeling. Daarnaast benadrukte hij dat kennis over het  precieze gebruik zal helpen de juiste dingen te doen.

Uitnodiging fractievergadering 13 april

In de fractievergadering van 13 april wordt de agenda van de AB-vergadering van 19 april voorbereid. Hierop staan onder meer de evaluatie van het beleid Inrichting Beheer en Onderhoud Op Maat (IBOOM) en de evaluatie recreatief gebruik Genieten van water.